Sök och boka kurs

Nödlägeshantering vid rangerbangårdar

Kursen Säkerhet på Trafikverkets rangerbangårdar har bytt namn till Nödlägeshantering vid rangerbangård. Du behöver genomföra både grundkursen samt bangårdsspecifika kurser för de bangårdar du vill söka behörighet för.

Kompetenskrav för vistelse på rangerbangårdar

Inom Trafikverket finns det elva bangårdar som har en nödlägesplan för att göra det säkrare för dig som arbetar där. Du som ska vistas på en sådan bangård behöver ett särskilt tillstånd från Trafikverket. För att kunna ansöka om ett sådant tillstånd behöver din arbetsgivare teckna ett tillträdesavtal med Trafikverket och du måste genomföra digitala kurser för respektive bangård. Du behöver även ha ett ID06-kort.

Digitala kurser för respektive bangård

Först behöver du genomföra en digital generell kurs som ger dig rätt förkunskaper för att sedan gå vidare och genomföra specifika kurser för varje bangård. Du har sedan möjlighet att söka behörighet att vistas på bangården under tre år. Därefter behöver du repetera kurserna igen. 

Grundkursen Nödlägeshantering vid rangerbangård – grund tar cirka 60 minuter att genomföra och respektive bangårdsspecifik kurs genomförs på cirka 20 minuter. Alla kurser är gratis och ditt kursbevis blir tillgängligt för utskrift så snart du klarat kursen. Du måste däremot skapa en användarprofil för att logga in och genomföra kurserna. Kontakta din chef, kompetens- eller HR-ansvarig i din organisation för att få reda på hur du skapar en användarprofil hos oss som är kopplat till din arbetsgivare. 

Alla kurser för nödlägeshantering vid rangerbangård

I vår kurskatalog hittar du alla kurser för nödlägeshantering vid rangerbangårdar samlat. 

Mer om bangårdar med nödlägerplan

Läs mer om bangårdar med nödlägesplan på Trafikverkets branschwebb på nedan länk.