Sök och boka kurs

Får jag gena över spåret?

Svaret är nej, du får inte gena över spåret! Spåren är för tågen – inte för dig! Inte nog med att det är både livsfarligt och förbjudet, tågen är idag dessutom både tystare och snabbare än många tror.

Spårspring är förenat med livsfara

Att personer genar över spåret är inte ovanligt och har under senare år dessutom blivit ett alltmer återkommande problem. Inte nog med att det är både livsfarligt, förbjudet och straffbart (straffet för spårspring ger böter upp till 3000 kronor). Det medför även närmare 2000 försenade tåg per år bara i södra Sverige och i sin tur stora samhällskostnader.

- När vi fått kännedom om att det kan finnas människor i spårområdet måste vi säkerställa att ingen finns kvar innan vi kan köra tåg igen. Det innebär att en person som tänker gena lite snabbt kan orsaka lokala förseningar som sedan fortplantar sig genom systemet. Tio minuters försening i Lund kan bli en halvtimme i Linköping, säger Göran Holmberg verksamhetssamordnare på Trafikverket. 

15 000 volt och 1 kilometer bromssträcka

Både Trafikverket och Väylävirasto (Finlands motsvarighet till Trafikverket) har arbetat fram informationsfilmer om spårspring som både förklarar och tydliggör hur farlig järnvägen, tågen och elen i kontaktledningarna är. I en kontaktledning är det exempelvis 15 000 volt (jämfört med 230 volt i ett vanligt vägguttag). Spänningen i en kontaktledning är alltså så stark att den kan vara dödlig även utan direkt beröring. Ett vanligt regionaltåg kör dessutom 56 meter på 1 sekund och bromssträckan är över 1 kilometer vid en nödbromsning.

Du tror du sparar tid men du kanske aldrig kommer fram.

Låt bli spåret

Spåret är för tågen - inte för dig!

Visste du att...

...för att få korsa ett järnvägsspår måste du ha:

  • tillstånd av Trafikverket, eller arbeta för en järnvägsentreprenör som har tillstånd från myndigheten
  • genomfört kursen Att enskilt vistas i spår - BASÄVISTA¸ får inte vara äldre än tre år
  • varselkläder av klass 3

Det räcker alltså inte att du uppfyller ett eller två av ovan krav. Du måste både ha tillstånd av Trafikverket, eller arbeta för en järnvägsentreprenör som har tillstånd från myndigheten; ditt kursbetyg från kursen Att enskilt vistas i spår – BASÄVISTA får inte vara äldre än tre år och varselkläderna du bär måste vara av klass 3. Ska du utföra någon form av arbete i eller vid spåret behöver du också ha med en utbildad Skydds- och säkerhetsledare som kan hålla koll och varna för passerande tåg medan du fokuserar på din arbetsuppgift.

Nu vet du att...

  • För att ens få korsa ett järnvägsspår behöver du ha tillstånd, utbildning och varselkläder
  • Ett vanligt regiontåg kör 56 meter per sekund och har en bromssträcka på 1 kilometer
  • Volten i en kontaktledning är så stark att den är strömförande utan att du ens behöver röra vid den
  • Böter för att korsa ett spår är upp till 3000 kronor
  • Spårspring medför 2000 försenade tåg varje år bara i södra Sverige 
  • Spåret är för tågen – inte för dig, så låt bli spåren!