Sök och boka kurs

Lära för livet där resan är målet

Resultatenhetschefen har ordet i Trafikverksskolans årsrapport för 2022.

UR TRAFIKVERKSSKOLANS ÅRSRAPPORT 2022

Sedan beslutet om hur nya Trafikverksskolan skulle utformas 2016, har medarbetarna först kunnat arbeta med fullt fokus på vårt uppdrag och att leverera enligt våra mål sedan i mars 2022. Det tar tid att trimma in nya arbetssätt och en ny organisation. När vi 2020 var på god väg, drabbades världen av en pandemi och vi fick tvärt växla spår för att säkerställa kompetensförsörjningen under nya förutsättningar. Och även om vi har ett pågående krig i Europa och en hög inflation ser jag positivt på året som gått och åren som kommer för Trafikverksskolan och vår utbildningsresa, där själva resan med kunden i fokus är målet. För en av Trafikverksskolans huvuddestinationer är att vi ständigt ligger i framkant med morgondagens hållbara kompetens som den ledande aktören och det självklara valet för våra kunder på deras utbildningsresa.

Kort och gott handlar vårt pedagogiska förhållningssätt om att via vår pedagogiska grundsyn skapa en utbildningsresa med moment som är anpassade efter kundens behov.

Tony Helm, resultatenhetschef 

En ny vardag och ett nytt pedagogiskt förhållningssätt

Under året har vi börjat återfå lite arbetsro och delvis kunnat styra tillbaka verksamheten på den väg som utstakats innan pandemin, med nyvunna erfarenheter och kompetenser. Samtidigt har vi på Trafikverket en ny vardag att förhålla oss till där distans och digitala lösningar har kommit för att stanna. Men till digitaliseringsresan, ur ett pedagogiskt perspektiv, hör mer än bara IT lösningar. En viktig pusselbit för Trafikverksskolans verksamhet har varit att fastställa ett tydligt pedagogiskt förhållningssätt som genomsyrar hela vårt utbildningsarbete, från utvecklare och utbildare till kursdeltagare och kunder. Detta har vi lyckats med under 2022. Kort och gott handlar vårt pedagogiska förhållningssätt om att via vår pedagogiska grundsyn skapa en utbildningsresa med moment som är anpassade efter kundens behov. Dessutom ska den ge deltagaren bästa kvalitativa kunskaper, färdigheter och kompetenser, både före och under kursen men viktigast av allt, efter kursens slut tillbaka på arbetsplatsen.

Järnvägscollege för ett närmare Sverige

2022 var också året då arbetet med ett nationellt Järnvägscollege tog fart. Järnvägscollege är ett samverkansforum som ska främja att fler personer ges möjlighet, att på flera
orter i Sverige, utbilda sig inom järnväg. Här vill vi, med vår 67 år långa erfarenhet och helt unika järnvägsanläggning, vara en stark motor för att bidra till ett närmare
Sverige när det kommer till tillgängliga grundutbildningar inom järnväg i hela landet. Trafikverksskolans mål är att verka för fler fasta etable-ringar. Men redan i dag
finns vi på ett 50-tal orter runt om i Sverige och med egna lokaler i Ängelholm och sedan våren 2022 även i Järva krog i Stockholm. Vi vill att så många unga och branschbytare som möjligt, ska välja järnvägen som den självklara vägen för en trygg anställning i en spännande hållbar framtidsbransch där utvecklingsmöjligheterna genom regelbunden
vidareutbildning är många.

Ett positivt ekonomiskt resultat men är vi framme än?

 Med en fastställd verksamhetsplan för 2023 till 2025, tror jag starkt på att vi kommer nå flertalet av våra satta mål, inklusive vårt lönsamhetsmål på 3,5%, under kommande tre år. Detta tack vare våra engagerade och kompetenta medarbetare som möjliggör att vi, som ledande utbildningsaktör för Trafikverket och branschen, kontinuerligt kan leverera moderna och kvalitativa utbildningar i rätt tid. Men vi är inte framme än och vi vill nog i ärlighetens namn aldrig nå dit. För det är resan som är målet, där såväl vi på Trafikverksskolan som våra kunder lär för livet, hela livet. Och på denna kompetensförsörjningsresa är Trafikverksskolan en framgångsfaktor för både Trafikverket och branschen, både idag och imorgon. Jag ser fram emot att träffa dig ute i Sverige under 2023 och höra vad vi kan göra för dig, ditt företag och för er kompetensresa.

Väl mött!
Tony Helm, resultatenhetschef

Mer om Trafikverksskolan