Sök och boka kurs

Jobba på vägen

Vägnätet är en stor och viktig del av Sveriges infrastruktur. Våra vägar möjliggör transporter för såväl privatpersoner som gods- och kollektivtrafik, vilket gör Sverige tillgängligt för oss alla.

Vad kan du jobba med på vägen?

Vägen omfattar många olika samverkande yrkesgrupper som kräver olika sorters kunskap och kompetens. Ett jobb inom vägbranschen kan vara både teoretiskt och praktiskt. Du kanske föredrar att planera vägarnas utformning eller att jobba fysiskt ute på vägen. Vad du än väljer är branschen full av utvecklingsmöjligheter och alla delar är lika viktiga för att bidra till ett hållbart och närmare Sverige.

Vi på Trafikverksskolan har en mängd olika kurser för dig som är anställd hos ett företag som arbetar på vägen. Här nedan kan du läsa om några av områdena och vad arbetet innebär.

Drift och underhåll

Det är många olika yrkesgrupper som arbetar inom drift och underhåll av vårt svenska vägnät. Allt från projektledare till maskinförare och mer tekniska delar som vägarbetare. Anläggningsarbete är ett utomhusarbete som pågår året om och arbetsplatserna kan vara allt från stora motorvägar till enskilda landsvägar eller storstadsgator.

Planering och projektering

Inom planering och projektering av väg arbetar man bland annat med att planera och projektleda arbetet med nya vägsträckor eller bygga om eller underhålla befintliga. En planerare eller projektör inom väg är ofta även utbildad ingenjör i grunden och kan arbeta för såväl Trafikverket och konsultföretag som kommuner och entreprenadföretag.

Säkerhet

Vägen kan vara en farlig arbetsplats, därför är det extra viktigt att alla som arbetar där har rätt utbildning i säkerhetsfrågor. Men arbetet på våra svenska vägar och gator berör inte bara de som utför själva arbetet utan även trafikanterna och de som bor eller uppehåller sig vid vägen. För att förhindra olyckor med såväl vägarbetare som trafikanter är säkerhetsarbetet en mycket viktig del. Åtgärder som tydlig skyltning för vad man får eller inte får göra eller omdirigering av trafik vid vägarbeten är exempel på viktiga trafiksäkerhetsåtgärder.

Förarprövare

För att bli förarprövare går du en ettårig utbildning där teori och praktik varvas. Du får lön under hela utbildningen. När utbildningen är klar och du är godkänd på alla prov, blir du anställd som förarprövare. I rollen som förarprövare medverkar du i en av de stunder som många minns för livet. Samtidigt är du med och bidrar i det viktiga arbetet med trafiksäkerhet. Jobbet som förarprövare heter också trafikinspektör.