Sök och boka kurs

Enkät - arbetsledarutbildning för kontaktledning

Vad tycker du om kursen Arbetsledning för kontaktledningsarbeten? Svara på några korta frågor och var med och påverka kursens framtida utformning.

Inom enhet Elkraft på Trafikverksskolan så sker just nu en översyn kring branschens behov  bland annat inom kompetensutveckling för arbetsledare för kontaktledningsarbeten. Idag finns en platsförlagd tredagars kurs i Ängelholm som till stor de är inriktad mot arbetsledarens arbete i kontaktledningsanläggningar. Vi vill gärna veta vad ni tycker om kursens befintliga upplägg, innehåll, tidsomfattning och utbildningsplats och om du önskar någon förändring.

Innehållet på kursen ser idag ut såhär:

  • Järnvägens elanläggningar
  • Mekanik upphängningsanordningar
  • Uppbyggnad hängverk
  • Uppbyggnad avspänningar
  • Elektriska kopplingar
  • Kopplingsschema och IDA
  • Arbetsbegäran och hjälpmedel
  • Plats: Ängelholm
  • Antal kursdagar: 3

Hur skulle du vilja förändra kursen?

Dina svar är helt anonyma och vi önskar dina svar senast den 15 december.

Är du nöjd med nuvarande upplägg? (Valfri)
Skulle du önska att kursen gavs helt på distans (utbildarledd via digitalt mötesverktyg)? (Valfri)
Skulle en helt digital kurs vara ett alternativ (digitala självstudier vid datorn)? (Valfri)

Vi samlar in personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende.

Läs mer om hur Trafikverksskolan hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Tack för din tid och dina synpunkter!