trafikverket
 • Utbildningar
 •  / 
 • Kontaktledningstekniker Yh
 • En elev sätter med hjälp av en mutterdragare upp en konsol i en kontaktledningsstolpe

  Kontaktledningstekniker

  Järnvägens elkraft behöver dig!
  Plugga till kontaktledningstekniker med mycket goda chanser till jobb direkt efter ett års studier.

  Om utbildningen

  Utbildningen till kontaktledningstekniker (eltekniker inom järnvägen) omfattar ett års heltidsstudier (200 Yh-poäng). Under 40 veckors tid läser du teoretiska kurser, utför praktiska övningar och gör LIA (Lärande i arbete) hos någon av våra företagspartners i branschen. Under utbildningen förekommer obligatoriska moment däribland ett examensarbete.

  Följande kurser ingår i kontaktledningsteknikutbildningen:
  • Allmän järnvägsteknik för tekniker
  • Arbeten på kontakt- och hjälpkraftssystem från liftfordon
  • Byggnation av hjälpkrafts- och kontaktledning (SYT)
  • Byggnation av kontaktledning med elektriska kopplingar
  • Elsäkerhetsföreskrifter för högspänningsanläggningar
  • Grundläggande komponent-, verktygskännedom och montage
  • Introduktion för järnvägstekniker
  • Järnvägens elkraftsförsörjning
  • Lågspänningsinstallationer och föreskrifter vid järnvägen
  • Säkerhetsaspekter
  • Trafiksäkerhet för arbete i trafikerad spårmiljö
  • Växelvärme, byggande, underhåll och energistyrning
  • Examensarbete
  • Lärande i arbetet (LIA)

  På vår övningsanläggning i Ängelholm har du som studerande tillgång till en unik studiemiljö med bangård, spår, järnvägsfordon och Järnvägens museum. Kunniga och erfarna lärare som arbetat inom de olika infrastrukturområdena kommer att vägleda dig på banan mot ditt drömyrke. Våra lärare som undervisar och examinerar i utbildningens behörighetsgivande kurser är godkända av Trafikverket.


  Karriär

  Gillar du att arbeta i grupp med ny spännande teknik, jobba på höga höjder och bidra till samhällsutvecklingen, är yrket som kontakledningstekniker något för dig. Som kontaktledningstekniker arbetar du framförallt med underhåll samt ny- och ombyggnad av järnvägens kontaktledningsnät. Trafiksäkerheten är direkt beroende av att kontaktledningsnätet fungerar, vilket gör ditt arbete samhällsviktigt och ansvarsfullt.

  Genomsnittlig månadslön:
  34 800 kronor
  Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 2019  Antagningsprocess

  Behörighet
  Grundläggande behörighet
  För att bli antagen ska du visa att du uppfyller de lagstadgade kraven för grundläggande behörighet till Yh-utbildningar. Handlingar som du kan styrka din behörighet med är:
  • Examen, slutbetyg eller avgångsbetyg från svensk gymnasieutbildning eller intyg för behörighet till högskolestudier och yrkeshögskolestudier från folkhögskola
  • Gymnasiediplom från gymnasieutbildning i utlandet och utlåtande över gymnasieutbildning från UHR.
  • Dokument som visar att du bor i annat skandinaviskt land där du är behörig till en motsvarande utbildning
  Grundläggande behörighet innefattar krav på godkänt betyg i matematik 1 och svenska 1.

  Övriga behörighetskrav
  Utbildningen ställer krav på förkunskaper i följande gymnasieämnen:
  • Praktisk ellära 1
  • Mekatronik 1
  • Elektromekanik 1
  Om antalet behöriga sökande är lägre än antalet utbildningsplatser har vi möjlighet att erbjuda en digital behörighetsgivande utbildning under maj och juni månad. Vissa teoretiska och praktiska prov görs på plats i Ängelholm under juni. Om antal sökande till denna förutbildning blir större än antalet lediga platser till den ordinarie utbildningen avgörs antagningen genom urval. Urvalsgrunden är betyg. Urvalsvärdet räknas som aritmetiskt medelvärde av betyg i matematik 1 och svenska 1. När två eller flera sökande har samma meritvärde används lottning som skiljekriterium.

  Du ska genomgå en syn och hörselundersökning med godkänt resultat för att vara lämplig för yrkesrollen och fylla i en hälsodeklarationsblankett. (Blanketten hittar du i högerspalten på denna sida). Läkar- och optikerundersökningen bokar och bekostar du själv hos exempelvis din vårdcentral

  Urval
  Har du ovan behörighet går du vidare i antagningsprocessen genom urval. Urvalsgrunden är betyg. Urvalsvärdet räknas som aritmetiskt medelvärde av betyg i matematik 1 och svenska 1. När två eller flera sökande har samma meritvärde används lottning som skiljekriterium.  Ledningsgruppen

  Varje Yh-utbildning har en ledningsgrupp med syfte att:
  • se till att utbildningen genomförs enligt tillämpliga lagar och förordningar
  • anta sökande till utbildningen
  • pröva frågor om tillgodoräknande
  • utfärda examens- och utbildningsbevis
  • bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete
  Ledningsgruppen består av:
  • Jan-Olof Jönsson, Trafikverket
  • Bengt Jönsson, Trafikverksskolan (adjungerad)
  • Jon Eriksson, studeranderepresentant
  • Mathias Jostvik, Ängelholms kommun
  • Anders Lindholm Infra Nord
  • Anna Ernfors, NRC Group (adjungerad)
  • Gabriella Khazal, NRC Group
  • Jonatan Karlsson, Esinfra
  • Michael Oskarsson, Alstom Group
  • Patrik Kriborg, Infranord (adjungerad)
  • Torbjörn Uddberg, Strukton  Har du specifika frågor om utbildningen kontakta vår Yh-samordnare Jan-Olof Jönsson
  E-post: jan-olof.jonsson@trafikverket.se
  Telefontid: tisdagar och torsdagar 09.30 - 11.30
  Telefon: 010-124 30 39

  Viktiga datum

  Utbildningsstart
  21 augusti 2023

  Utbildningsslut
  24 maj 2024

  Nästa ansökningsperiod
  15 januari - 15 maj 2023

  ANSÖKAN STÄNGD

   Kontaktledningstekniker Filip Jonsson

  ”Utbildningen är jättebra. Det händer hela tiden nya saker och vi får lära oss nytt varje dag. Det går snabbt framåt men det är bara bra.”
  /Filip Jonsson, blivande kontaktledningstekniker


  Vilken utbildning passar dig bäst?
  Testa järnvägskompassen!

  JÄRNVÄGSKOMPASSEN

  Mer information  HÄLSOKRAV
  HÄLSODEKLARATION
  PEDAGOGISKT STÖD
  SPRÅKSTÖD
  Folder Kontaktledningstekniker i pdf-format<br />