logo
Skip Navigation Links


Gå på kurs i coronatider

För din säkerhet har vi vidtagit ett antal åtgärder när du går kurs och är fysiskt på plats hos oss. Här nedan kan du läsa mer om vilka åtgärder vi vidtagit. Vi har också listat ett antal regler som vi förväntar oss att du följer när du går på kurs hos oss.

Åtgärder som vi vidtagit för din säkerhet:
Generellt
- Ställt in alla kurser som inte är bransch- eller verksamhetskritiska för Trafikverket eller gjort om kursen till distansutbildning.
- Förändrat avbokningsreglerna så att du slipper betala hela kursavgiften om du blir sjuk

Utbildningsgenomförande och lokaler
- Gjort om många kurser som genomförs fysiskt på plats till distansutbildningar.
- Anpassat genomförandet för att undvika nära kontakt mellan deltagare genom exempelvis tentamen utomhus, mindre grupper vid praktiska övningar samt utökad användning av QR-koder i utbildningssyfte
- Corona-säkrat utbildningslokaler genom att öka avståndet mellan deltagare samt justerat lokalstorlek och/eller antalet deltagare

Hygien
- Utökat städningsfrekvensen i våra lokaler
- Placerat ut handsprit i eller i anslutning till alla våra kurslokaler samt delar ut handsprit till alla kursdeltagare
- Använder ytdesinfektion på utrustning som används i utbildningarna
- Erbjuder munskydd under kursmoment där avstånd enligt rekommendationen är svårt att hålla

När du går på kurs hos oss vill vi att du:
- Tvättar händerna ofta med tvål och vatten
- Undviker att röra vid ansiktet eller ögonen
- Undviker kontakt med sjuka människor
- Hostar och nyser i armvecket eller i en pappersnäsduk
- Håller avstånd till övriga kursdeltagare och utbildare

Om du blir sjuk
- Meddela din utbildare om du har symtom
- Stanna hemma även om du har milda symtom
- Stanna hemma så länge som du har symtom

Vi kommer avvisa alla som uppvisar symtom från våra lokaler.
Kontakta oss om du har frågor om ovan åtgärder.