Skip Navigation Links

Vägprojektering på landsbygd

Kursen vänder sig i första hand till konsulter som arbetar med vägprojektering på landsbygd, men lämpar sig också för projektledare och planerare inom Trafikverket som behöver veta mer om processen kring landsvägsprojektering.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till konsulter som arbetar med vägprojektering, men lämpar sig också för projektledare och planerare inom Trafikverket.

Förkunskaper

Observera att detta inte är en grundkurs, vilket innebär att de som går kursen förutsätts ha tidigare erfarenhet från vägprojektering.

Kursmål/Genomförande

Efter genomförd kurs ska deltagaren
  • ha kunskap om bakgrund till vägutformningskrav
  • ha kunskaper om principer för formgivning av vägar
  • ha fått en helhetssyn på vägutformningens betydelse för byggande och underhåll.

Projektledare och planerare inom Trafikverket som deltar i kursen får en mycket bra helhetsbild av processen kring landsvägsprojektering samt vad som är viktigt för att erhålla en bra slutprodukt.


Innehåll

 

Timmar

    Teori   Praktik
Inledning   1  
Väg i landsbygd   2  
Standardval och trafiktekn. utformn.krav   2  
Vägformgivning   4  
Vad innebär nya vägtyper?   1  
Korsningar och trafikplatser   3  
Projektering av cykelbanor   1  
Utvärdering och summering   1  
 
Totalt antal timmar   15   0


Kursfakta

Kod: BVLVPR
Längd: 2 dagar
Kursbevis: Intyg
Version: 1.1
Riktpris: 13200 SEK
Bokningsinfo
Kontaktuppgifter