logo
Skip Navigation Links

Repetition ATC eLearning

Målgrupp

Personal som är verksamma inom signaltekniken och med ett behov av en repetition av tidigare erhållen kunskap.

Förkunskaper

Utbildning inom området och praktiska erfarenheter från arbete i anläggningstypen är en rekommendation

Kursmål/Genomförande

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna en möjlighet att repetera tidigare erhållen utbildning och att på detta sätt uppdatera kompetens på detta område.Utbildningen ges i form av självstudier i egen miljö som eLearning.Utbildningen grundar sig på repetition av grundläggande kunskaper inom ATC.
Fokus läggs på signalkodning ,hastighetsnedsättningar bortflyttning samt höjning efter växel.


Övrigt

Beräknad tidsåtgång vid självstudie är ca 8 timmar.Vid anmälan erhålles inloggningsuppgifter som är giltiga i 30 dagar.

Innehåll

 

     
Allmänt ATC    
Signalkodning    
Bortflyttning    
Höjning efter växel    
Seriell ATC    
Hastighetsnedsättning    
 
   


Kursfakta

Kod: BSATCR-E
Längd: --
Kursbevis: Intyg
Version: 1.1
Riktpris: 2700 SEK
Bokningsinfo
Kontaktuppgifter



Klicka för att anmäla