logo
Skip Navigation Links

Repetitionsutbildning för tsm växling och spärrfärd

Repetitionsutbildningen krävs för att behålla behörigheten Tillsyningsman spärrfärd. Repetitionsutbildningen ska genomföras varje år, senast den 31 maj. Utbildningen kan delas upp så att den endast gäller för växling på huvudspår och/eller sidospår.

Målgrupp

Personal som enligt 2014:0230 ska repetitionsutbildas för att behålla behörigheten som tillsyningsman spärrfärd.
Förkunskaper

Repetitionsutbildning för tillsyningsman A-, E-och L-skydd (BASÄREP2B)

Behörig tillsyningsman växling och spärrfärd.

Elsäkerhetsföreskrifter för trafikplatser
(BABVF922), eller motsvarande

Godkänd läkarundersökning enligt BV-FS 2000:4


Kursmål/Genomförande

Att bibehålla kunskaper och färdigheter för förnyad behörighet samt delges nyheter inom kompetensområdet.Övrigt

För att behålla behörigheten gäller krav på årlig repetitionsutbildning samt krav om regelbundet utövande i den omfattning som krävs. Om inte funktionen inte utövats på 24 månader ska ny grundutbildning genomföras.

Innehåll

 

Timmar

    Teori   Praktik
Repetition tsm sväxling och spärrfärd   7.5  
Kunskapskontroll   0.5  
 
Totalt antal timmar   8   0


Kursfakta

Kod: BASÄREP3
Längd: 1 dag
Kursbevis: Betyg
Version: 1.0
Riktpris: 3600 SEK
Bokningsinfo
KontaktuppgifterKlicka för att anmäla