trafikverket
 • Våra Kurser
 •  / 
 • Väg
 •  / 
 • Säkerhet


 • Väg - Säkerhet

  Vägen kan vara en farlig arbetsplats, därför är det extra viktigt att alla som arbetar där har rätt utbildning i säkerhetsfrågor. För att förhindra olyckor med såväl vägarbetare som trafikanter kan du som arbetar på vägen genomgå ett antal trafiksäkerhetsutbildningar hos oss på Trafikverksskolan.


  Arbete på väg - steg 1

  * Trafikverket som arbetsgivare och du som medarbetare råder under arbetsmiljölagens krav på kunskaper om arbetets risker och hur risker ska undvikas kopplat till arbete i trafikerad miljö som är klassat som särskilt farligt. Exempel på sådana funktioner är olycksutredare, handläggare av dispenser och ledningstillstånd, miljöspecialister etc. I upphandlad verksamhet inom ”arbete på väg” berörs ...

  1 dag  Arbete på väg - steg 2.1 och 2.2

  * Syftet med kursen är att få kunskap om de krav som gäller för förare av vissa väghållningsfordon samt vilka kompetenskrav som gäller för personer som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar, samt trafikdirigering. Målgruppen är medarbetare inom Trafikverket som arbetar som exempelvis projektledare eller projektingenjörer.

  2 dagar

  Arbete på väg - grund

  Behöver du grundkompetens för att få utföra vägarbete eller liknande åt Trafikverket? Under denna digitala kurs lär du dig om att skapa säkrare arbetsplatser. Du lär dig varför ett vägarbete ser ut som det gör och om olika roller, ansvarsfördelning och skyldigheter.


  Ordnings- och skyddsregler för komplexa väganläggningar (Stockholm)

  * Välkommen till repetitionsutbildningen som vänder sig till dig som tidigare genomfört den lärarledda utbildningen "Ordnings- och skyddsregler för Trafikverkets komplexa anläggningar". Observera att denna repetitionsutbildning endast omfattar komplexa väganläggningar i region Stockholm.


  Ordnings- och skyddsregler för komplexa väganläggningar (Väst)

  * Välkommen till repetitionsutbildningen som vänder sig till dig som tidigare genomfört den lärarledda utbildningen "Ordnings- och skyddsregler för Trafikverkets komplexa anläggningar". Observera att denna repetitionsutbildning endast omfattar komplexa väganläggningar i region Väst.