logo
Skip Navigation Links
 • Våra Kurser
 •  / 
 • Väg
 •  / 
 • Drift och underhåll


 • Väg - Drift och underhåll

  Drift och underhåll av vägar är ett arbete som pågår året om på motorvägar, enskilda landsvägar eller storstadsgator. Det är många olika yrkesgrupper som arbetar inom området och det ställer krav på olika kompetenser och färdigheter.


  Allmän underhållsteknik

  * Syftet med kursen är att generellt öka den teoretiska kunskapsnivån inom underhållsteknik så att vi blir mer professionella i våra roller inom Trafikverket. Kursen vänder sig till alla de chefer och medarbetare som arbetar med underhåll inom Trafikverket.

  2 dagar  Grundläggande vinterväghållning - förare

  Vill du lära dig att, som förare, utföra praktisk vinterväghållning på vägar klass 1-3? På denna kurs lär du dig bl a om olika vintervägklasser, val av bärande maskiner, olika plogtypers användning och om salt- och sandspridning. Dessutom lär du dig grundläggande meteorologi. BVVVH-F

  1 dag  Grundläggande vinterväghållning - styra och leda inkl. VViS

  Är du utsedd som ansvarig att styra och leda vinterväghållning? Under denna kurs lär du dig att tolka värden i Trafikverkets vägväderinformationssystem och att koppla väderscenarion till åtgärder som behövs på vägarna. BVVVH-SL

  3 dagar  Grundläggande vägunderhåll

  Är du nyfiken på vad vägunderhåll innebär och vad som styr hur det sköts? Under kursen får du en inblick i lagar och bestämmelser samt handfasta tips på åtgärder vid skador och en inblick i vad skadan kan bero på. BVBARM

  2 dagar  Vägmärkeskontroll - ATK-objekt

  Behöver du få behörighet att genomföra vägmärkeskontroll på ATK-objekt? I denna kurs lär du dig hur du säkerställer att hastigheter är korrekt skyltade och läsbara samt att mätstationer fungerar. Du lär dig också att handa systemet Sisyfos och att skaderapportera mätstationer. BVATK

  1 dag  Vägmärkeskontroll, ATK-objekt datorbaserad repetitionsutbildning

  Är du redan vägmärkeskontrollant och har gått den lärarledda kursen ”Vägmärkeskontroll, ATK-objekt” före maj 2105? Då måste du gå denna datorbaserade repetitionsutbildning för att få lov att registrera med den nya applikationen Sisyfos 2.