logo
Skip Navigation Links
 • Kurser
 • /
 • Trafikverksskurser för företag
 •   Trafikverkskurser för företag

  ITS på väg för externa

  Utbildningen är datorbaserad och fokuserar på ITS-lösningar i vägsystemet. Den beskriver vad ITS är och ger flera olika exempel på tillämpningar och effekter av ITS-lösningar. Ett kapitel avhandlar arbetsprocessen ur ett livscykelperspektiv och avslutas med ett spel där du får ge förslag på lösningar av olika trafikproblem. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med planering och ...

  1 timme

     Totalentreprenad - upprättande, genomförande och uppföljning av kontrakt

  Kursen vänder sig till dig som arbetar som uppdragsledare, projekteringsledare eller projektör inom konsultföretag, projektledare, projekteringsledare, kalkylatorer eller produktionschefer inom entreprenadföretag. Syftet är att uppnå en bättre förståelse för upprättande, genomförande och uppföljning av Trafikverkets kontrakt för totalentreprenader. Därigenom uppnås en förbättrad ...

  2+1 dagar  Ändringsarbete i signalanläggningar

  Detta är ett utbildningsmaterial angående TDOK relaterade till Arbete med signalanläggningar. Materialet är en information till projektledare och annan personal som jobbar med signalanläggningar om de krav som Trafikverket ställer när det gäller teknisk säkerhetsstyrning.

  2 timmar