trafikverket
 • Våra Kurser
 •  / 
 • Järnväg
 •  / 
 • Telekommunikation


 • Järnväg - Telekommunikation

  Trafikverkets omfattande transmissionsnät utgör en viktig del av den infrastruktur som behövs för att järnvägstransporterna skall fungera. Inom teleområdet har Trafikverksskolan kurser för bland annat metall- och optokabel, telefoni, transmission, radio, detektorer och informationsanläggningar.


  Detektorer och informationssystem

  De olika delkurserna ska ge deltagarna tillräcklig kompetens så att de efter genomförd kurs kan handha drift och underhåll av de olika typerna av detektorer. Inom kursen trafikinformation finns följande delområden: Uranläggningar, Högtalaranläggningar, Plattformsskyltar samt Passagerarinformation.


  IP-kommunikation

  Kursen ger förståelse för grunderna för datakommunikation i Trafikverkets IP/MPLS-nät samt TCP/IP. Kursen ger en bra bas för att få förståelse för hur andra delsystem inom tele- och signalteknik fungerar.