trafikverket
 • Våra Kurser
 •  / 
 • Järnväg
 •  / 
 • Signalteknik


 • Järnväg - Signalteknik

  Den ökande järnvägstrafiken ställer allt högre krav på styrningen av trafiken. En säker tågtrafik med hög kapacitet uppnås genom avancerade tekniska system och kompetent personal. Med hjälp av våra övningsanläggningar med exempelvis signalställverk, linjeblockeringsutrustning, ATC och vägskyddsanordningar har vi på Trafikverksskolan unika möjligheter att låta tekniker och ingenjörer träna praktiskt i en säker miljö. Övningsanläggningarna är anslutna till en stor modellbana, vilket gör det möjligt att skapa verklighetstrogna och realistiska situationer för att se hur anläggningen påverkas.


  Datoriserade ställverk

  Hjärtat är en dator som programmerats med all logik som krävs för att förhindra säkerhetskonflikter. Manövreringen sker antingen automatiskt eller manuellt av tågklarerare via bildskärmar. Kurserna innefattar en teoretisk del samt ett stort inslag av praktiska moment och färdighetsträning som speglar de olika typer av dataställverk inom Trafikverkets anläggningar.


  ERTMS/ETCS

  Det nya signalsystemet är helt datoriserat och bygger på trådlös kommunikation. Kurserna ger en informativ del samt en fördjupning inom signaltekniken inom olika delområden.


  Fjärrstyrning och PLS

  Fjärrmanövrering av ställverk gör att tågklareringen kan centraliseras till ett fåtal övervakningscentraler. De olika kurserna ger kunskap om de system som styr understationer samt centrala enheter och hur de är uppbyggda. I kurserna ingår även praktiska moment som felsökning.


  Grundkurser

  Kursen ger deltagarna kunskap och förståelse för grunderna inom signalteknik. Såväl teoretiska studier i schemaläsning som praktiska övningar används för att skapa förståelse inom signaltekniken.


  Ingenjörer

  Kursen ger deltagarna kunskap och förståelse för grunderna inom signalteknik. Såväl teoretiska studier i schemaläsning som praktiska övningar används för att uppnå målen. En del av dessa kurser ger även kunskap och kompetens inom projektering.


  Linjeblockering och ATC

  Signalsystemets främsta uppgift är att förhindra olyckor. I signalsystemet ATC ger optiska signaler vid spåret körbesked till föraren. ATC bromsar om tillåten fart överskrids. Linjeblockering reglerar antalet tåg per delsträcka. Kurserna ger insyn i hur systemen fungerar både teoretisk samt med praktiska övningar.


  Reläställverk

  Stationsställverk placerade vid stationerna styr de växlar och körbesked som gäller inom stationen eller anslutande linjer. De olika delkurserna ger en bra förståelse teoretiska samt praktiska inom de mest förekommande reläbaserade ställverken.


  Repetitionskurser

  Repetitionsutbildningar bidrar till att bibehålla ett högt teknisk medvetande vid utövandet. Kurserna kombinerar nyheter inom respektive teknikområde samt möjlighet till praktisk färdighetsträning med uppdatering i gällande regelverk.


  Säkerhet

  Eftersom en järnvägsanläggning är en signalsäkerhetsanläggning krävs stort fokus på säkerhetsarbetet. Dessa kurser ger dig en informativ del samt en fördjupning inom signaltekniken inom de olika delområde som är behörighetskrävande enligt Trafikverkets krav på behörighet.


  Växeldriv

  Den vanligaste manövreringen av växlar sker med motoriserade växeldriv som innehåller detektorer för att säkerställa att omläggningen är rätt utförd. Delkurserna ger rätt förutsättningar och kompetens för att utföra underhåll och felavhjälpning enligt gällande signalsäkerhetsregler.