trafikverket
 • Våra Kurser
 •  / 
 • Järnväg
 •  / 
 • Säkerhet
 •  / 
 • Trafiksäkerhet


 • Järnväg - Säkerhet - Trafiksäkerhet

  För att ha tillträde till och arbeta på den järnvägsinfrastruktur Trafikverket förvaltar ställs det arbetsmiljö – och trafiksäkerhetskrav. Kurserna ger rätt kompetens och behörighet för att kunna förflytta sig och arbeta i spårområdet.


  Att enskilt vistas i spår

  Vill du ha behörighet att förflytta dig till fots i trafikerat spår och inom spårområde utan att utföra något arbete? På kursen lär du dig att göra detta på ett säkert sätt. Du lär dig bl a om vilka risker som finns, om fordon, signaler, tavlor och skyltar. Du får också praktiskt träna det du lärt dig. BASÄVISTA

  2 dagar  Huvudtillsyningsman

  Vill du ha behörighet att planera och trafikleda verksamheter inom D-skydd som huvudtillsyningsman? Under kursen lär du dig om D-skydd och i system H, M och S, samt särfall. BASÄHTSM

  5 dagar  Olycksplatsansvarig (OPA)

  Vill du kunna leda och ansvara för verksamheten på en olycksplats inom Trafikverkets järnvägsinfrastruktur? Under kursen lär du dig både teoretiskt och praktiskt om kommunikation, arbetsmiljö, säkerhet, skyddsåtgärder, röjning, bärgning, farligt god och miljöutsläpp. TrvOPA

  3 dagar

  Repetitionsutbildning för SoS-ledare och tågvarnare

  Har du behörigheten Skydds- och säkerhetsledning för arbete inom spårområde och behöver den årliga repetitionen? I denna kurs får du uppdatera din behörighet och ta del av nyheter inom din funktion. BASÄREP2A

  1 dag  Repetitionsutbildning för tillsyningsmän A-,L- och E-skydd samt vägvakt

  Har du behörigheten Tillsyningsman A-, L- och E-skydd samt vägvakt och behöver den årliga repetitionen? I denna kurs får du uppdatera din behörighet och ta del av nyheter inom din funktion. BASÄREP2B

  1 dag  Repetitionsutbildning för tsm växling och spärrfärd

  Har du behörigheten Tillsyningsman spärrfärd och behöver den årliga repetitionen? I denna kurs får du uppdatera din behörighet och ta del av nyheter inom din funktion. BASÄREP3

  1 dag  Repetitionsutbildning Olycksplatsansvarig (OPA)

  Repetitionsutbildningen krävs för att behålla behörigheten Olycksplatsansvarig. Repetitionsutbildningen ska genomföras varje år, senast den 31 maj. BASÄREPOPA


  Skydds- och säkerhetsledning för arbete inom spårområde

  Vill du ha behörighet att planera säkerheten vid aktiviteter i spårområde, ansvara för samordning av skydds- och säkerhetsfrågor och tjänstgöra som tågvarnare? Under kursen lär du dig om banan, trafikeringssystem, fordon, signal, skydds- och säkerhetsledning, tågvarning mm. Du lär dig att göra riskbedömningar för aktiviteter inom spårområdet samt att anordna tågvarning. BASÄSKYDD

  4 dagar  Skydds- och Säkerhetsplanerare

  Ska du planera och riskbedöma arbete i spårområde? Under kursen får du kunskap och behörighet att utföra arbetsuppgifter som en Skydds- och Säkerhetsplanerare har, inklusive samordningsanvar för skydds- och säkerhetsfrågor på arbetsplatsen. SoS-PL

  3 dagar  Tillsyningsman A-, L- och E-skydd samt vägvakt

  Vill du utöka din kompetens inom skydds- och säkerhetsledning? Kursen ger dig kompetens och behörighet att planera, begära och ansvara för A-, L-, och E-skydd. Har du signalteknisk grundutbildning blir du även behörig tillsyningsman S-skydd. BASÄTSM

  5 dagar  Tillsyningsman vid växling och spärrfärd

  Är du intresserad av att få behörighet som tillsyningsman vid växling och spårfärd och att ställa i ordning, kontrollera och sätta samman växlings- och spärrfärdssätt? I denna kurs lär du dig bland annat om säkrande och säkerhetssyning av fordon samt om koppling och åkning på fordon. BASÄFÄRDTSM

  5 dagar  Trafiksäkerhetsregler för växling och spärrfärd

  Är du nyfiken på trafiksäkerhet kring växling och spärrfärd? Efter denna kursen har du, som ska utbilda dig till tillsyningsman eller fordonsförare, nödvändig kunskaper om trafiksäkerhetsreglerna. Du lär dig om signaler, dialog och ordergivning samt om fara och olycka. BASÄFÄRD

  5 dagar