logo
Skip Navigation Links
 • Kurser
 • /
 • Järnväg
 • /
 • Säkerhet
 • /
 • Trafiksäkerhet
 •   Järnväg - Säkerhet - Trafiksäkerhet

  För att ha tillträde till och arbeta på den järnvägsinfrastruktur Trafikverket förvaltar ställs det arbetsmiljö – och trafiksäkerhetskrav. Kurserna ger rätt kompetens och behörighet för att kunna förflytta sig och arbeta i spårområdet.

  Utvecklingsansvarig: Gunnar Areskog, Ängelholm      010-124 30 34      Klicka för att skicka e-post

  Att enskilt vistas i spår

  Kursen leder till kompetens och behörighet som ger innehavaren rätt att vistas i, eller i närhet av, spår på egen hand och ansvara för sin egen säkerhet. Behörigheten avser förflyttning till fots t ex till eller från fordon eller för att passera spår. Innehavaren har inte tillåtelse att på egen hand bedriva arbete i spåret.

  2 dagar  Huvudtillsyningsman

  Kursen leder till kompetens och behörighet för att planera, leda och kontinuerligt övervaka skydd och fordonsrörelser vid D-skydd

  5 dagar  Skydds- och säkerhetsledning för arbete inom spårområde

  Behörigheten gäller för den som ansvarar och planerar för egen och andras säkerhet vid aktiviteter i spårområde och ansvarar för att samordna skydds- och säkerhetsfrågor på arbetsplatsen. Denna funktion får även tjänstgöra som tågvarnare.

  4 dagar  Skydds- och säkerhetsplanerare

  Kursen leder till kompetens och behörighet som gäller för den som planerar och riskbedömer arbetet för egen och andras säkerhet vid aktiviteter i spårområde och ansvarar för samordning av skydds- och säkerhetsfrågor på arbetsplatsen.

  3 dagar  Tillsyningsman vid A-, L-, E-skydd samt vägvakt

  Kursen leder till kompetens och behörighet för den som ska planera, begära och ansvara för A-, L-, och E-skydd. Den som har signalteknisk grundutbildning blir även behörig att vara tillsyningsman S-skydd.

  5 dagar  Tillsyningsman vid växling och spärrfärd

  Kursen leder till kompetens och behörighet för att planera för och begära växling och/eller spärrfärd samt ansvarar för och genomför trafiksäkerhetsåtgärder. Behörigheten för tillsyningsman växling kan delas upp så att den endast gäller för sidospår, eller för både huvudspår och sidospår.

  5 dagar  Trafiksäkerhetsregler för växling och spärrfärd

  Kursen leder till nödvändiga kunskaper om, och i, trafiksäkerhetsreglerna för växling och spärrfärd för vidare utbildning till tillsyningsman växling/spärrfärd eller till fordonsförare. Kursen ger ingen formell behörighet utan ska följas av påbyggnadsutbildning till tillsyningsman växling/spärrfärd eller fordonsförare.

  5 dagar