logo
Skip Navigation Links

  Järnväg - Säkerhet - Repetitionsutbildningar

Repetitionsutbildningar för respektive trafiksäkerhetsfunktion bidrar till att bibehålla ett högt säkerhetsmedvetande vid utövandet. Kurserna kombinerar nyheter inom behörighetens område med fördjupning i gällande regelverk.

Utvecklingsansvarig: Gunnar Areskog, Ängelholm      010-124 30 34      Klicka för att skicka e-postRepetitionsutbildning för SoS-ledare och tågvarnare

Repetitionsutbildningen krävs för att behålla behörigheten Skydds- och säkerhetsledning för arbete inom spårområde. Repetitionsutbildningen ska genomföras varje år, senast den 31 maj.

1 dagRepetitionsutbildning för tillsyningsmän A-,L- och E-skydd samt vägvakt

Repetitionsutbildningen krävs för att behålla behörigheten Tillsyningsman A-, L- och E-skydd samt vägvakt. Repetitionsutbildningen ska genomföras varje år, senast den 31 maj och omfattar även repetition för behörigheten Skydds- och säkerhetsledning för arbete inom spårområde.

1 dagRepetitionsutbildning för tsm växling och spärrfärd

Repetitionsutbildningen krävs för att behålla behörigheten Tillsyningsman spärrfärd. Repetitionsutbildningen ska genomföras varje år, senast den 31 maj. Utbildningen kan delas upp så att den endast gäller för växling på huvudspår och/eller sidospår.

1 dag