trafikverket
Järnvägsspår genom vackert grönskande landskap

Jobba på järnvägen

Aldrig har så många åkt tåg som nu. Aldrig har det varit så trångt på spåren som nu. Aldrig har vårt klimat behövt dig så mycket som nu. Vad gör du för att inte framtiden ska spåra ur? Var med och skapa förutsättningar för framtidens resande, en klimatsmart infrastruktur och ett hållbart samhälle.

En ljus och grön framtid

Oavsett vilket yrke du väljer inom järnvägen så ser framtiden ljus ut. Aldrig har det gjorts så stora satsningar på infrastruktur och framför allt på järnvägen som under kommande år, med byggande av nya stambanor och en upprustning av befintligt system. Med sin minimala klimatpåverkan är järnvägen framtidens självklara resealternativ och du kan vara med och skapa det!

Vad kan du jobba med på järnvägen?

Järnvägsbranschen är stor och omfattar många olika samverkande delar som kräver olika kunskap och kompetens. Ett jobb inom järnvägsbranschen kan vara både teoretiskt och praktiskt. Du kanske föredrar att planera för eller jobba fysiskt ute i spåret med att bygga framtidens järnväg. Eller så vill du åtgärda fel och underhålla befintligt järnvägssystem. Vad du väljer är järnvägen full av utvecklingsmöjligheter och alla delar är lika viktiga för att bidra till ett hållbart och närmare Sverige.

Oavsett om du är helt ny i branschen eller söker kompetensutveckling så har Trafikverksskolan utbildningen för dig på alla nivåer. Hos oss är du anställningsbar direkt efter utbildning, med en bra lön och med stora utvecklingsmöjligheter. Läs mer om våra olika utbildningar genom att klicka på den järnvägsinriktning du tycker skulle passa dig bäst.


Banarbete och svetsning av räls på Mälarbanan

Bantekniker

En bantekniker bygger järnvägen, från banvall till att lägga slipers och kapa räls. Banteknikern arbetar också med att underhålla banan och hjälper till vid akuta fel med spåret och växlar.

LÄS MER OM UTBILDNINGEN


Tåg på järnvägsspår med huvudljussignal på driftplatsen Kattarp

Signaltekniker

En signaltekniker är med och underhåller och bygger järnvägens många signalsystem. Allt för att bibehålla den höga säkerheten på järnvägen. Signalteknikern arbetar med avancerade säkerhetssystem som skickar information till bland annat lokförarna om vad som händer längs spåret.

LÄS MER OM UTBILDNINGEN


En elev sätter med hjälp av en mutterdragare upp en konsol i en kontaktledningsstolpe

Eltekniker

I Sverige går alla elektriska tåg på grön el med väldigt liten påverkan på klimatet. För strömförsörjningen ansvarar kontaktledningstekniker (eltekniker). Det är också kontaktledningsteknikern som bygger, felavhjälper och underhåller det elsystem som omger järnvägen, från kontaktledning till återkoppling via räls och signaler.

LÄS MER OM UTBILDNINGEN


Ett godståg och ett persontåg på parallella järnvägsspår på Ådalsbanan

Lokförare

Lokföraren kör tågen på järnvägen, följer de signaler som anges och ansvarar för att passagerarna kommer fram på ett säkert sätt. Arbetsuppgifterna som lokförare varierar och yrket kräver ett stort säkerhetstänk, god samarbetsförmåga, hög simultankapacitet och att kunna fatta snabba, självständiga och kloka beslut. Idag är lokföraryrket också ett serviceyrke vilket ställer höga krav på dina personliga egenskaper. Arbetet som lokförare är en spännande blandning av teknik och människa.

LÄS MER OM UTBILDNINGEN


Byggare skakar hand med uppdragsgivare

Järnvägsingenjör

Järnvägen står inför många nya utmaningar, stora nationella investeringar kommer att genomföras på nya bansträckningar och stationsområden. Höghastighetstågen kommer snart att börja rulla på rälsen. Järnvägen står därmed också inför stora tekniska utmaningar för att möta framtiden. Därför finns det ett stort behov av nyutbildade tekniker och ingenjörer

En järnvägsingenjör jobbar bland annat med projektering, projektledning eller planering för utbyggnaden av Sveriges infrastruktur på järnvägen. Man kan också specialisera sig inom material, logistik eller helhetslösningar för järnvägens komplexa system. Järnvägsingenjörsutbildningen är ett treårigt program som vi genomför tillsammans med Lunds Tekniska Högskola.

LÄS MER OM UTBILDNINGEN


Ung man väntar på tåget på perrongen i solnedgången

Gymnasieingenjör

För den som läst ett treårigt teknisk program på gymnasiet finns även en möjlighet att läsa ett fjärde gymnasieår inom järnvägsteknik på Ängelholms gymnasieskola. En gymnasieingenjör kan direkt efter studenten börja arbeta som projektör hos antingen Trafikverket eller ett konsultföretag i branschen.

LÄS MER OM UTBILDNINGEN