logo
Skip Navigation Links


Trafiksäkerhet på järnväg – från gångbiljett till kompetenskrav
"Det många inte känner till är att det till och med krävs en utbildning för att över huvud taget få korsa spåret där övergång inte finns markerad."

Att vistas i eller gena över järnvägen är direkt sammankopplat med livsfara. Varje år omkommer ca 15 personer i olyckor på järnvägen, suicider oräknade. Ungefär lika många blir allvarligt skadade. Trafikverket gör många åtgärder för att minska riskerna. Bland annat sätter man upp staket runt spåren på många platser, men att hägna in alla banor är i princip omöjligt. För alla som arbetar på och runt järnvägen kommer utbildning och riskmedvetande alltid att vara en oerhört viktig del i arbetet.

Historiskt sett ansågs banvallarna vara bra transportvägar när man rörde sig till fots, de var raka och torra. Man kunde till och med köpa en så kallad gångbiljett som gav innehavaren rätt att gå på järnvägen en angiven sträcka. Hur många incidenter och olyckor som skedde på den tiden är inte känt i dag, men säkert är att det inträffade påkörningsolyckor redan då. Med tiden steg hastigheterna och järnvägen elektrifierades. Då ökade också riskerna med att befinna sig på banvallen. Nu är det här förfarandet inte längre tillåtet utan benämns som spårspring och är till och med straffbart. Spårspring orsakar dessutom årligen många förseningar för tågtrafiken.

I dag har man ett helt annat tänk kring riskerna och behovet av regler som anger hur man får agera i närheten av järnvägen.

Att det behövs speciell behörighet för att arbeta i spårmiljö är säkert de flesta medvetna om. Men att det även krävs en behörighet enbart för att korsa spåret, där det inte finns en markerad övergång är det inte särskilt många som känner till.

För att få arbeta eller vistas i Trafikverkets spårområden måste man ha behörighet för tillträde. I Trafikverkets föreskrifter beskrivs vilka krav som gäller för olika typer av arbete i spåret. Kraven hänvisar i dag till olika behörigheter och behörighetsgivande kurser. Dessa kurser ska repeteras med jämna intervaller för att behörigheten ska fortsätta vara giltig.