logo
Skip Navigation Links


Järnvägen behöver dig!

Alltför få söker sig till yrkesutbildningarna inom järnvägsteknik, trots att framtidsutsikterna för dessa jobb är mycket goda. Nu behöver branschen din hjälp med att sprida kunskap om järnvägsteknikerns viktiga arbete och de utbildningar som finns.

Järnvägsbranschen kommer årligen behöva hundratals nya medarbetare – inte minst inom de järnvägstekniska områdena – för att bygga, modernisera och underhålla järnvägens alla delar. Ändå har utbildningsanordnare svårt att rekrytera behöriga sökande till sina ettåriga yrkesutbildningar...

Läs hela artikeln genom att klicka på knappen till höger.