logo
Skip Navigation Links


Vägprojektering på landsbygd

Ny kurs:

Nu är kursen för dig som projekterar vägar på landsbygden här! Kursen vänder sig också till projektledare och planerare inom Trafikverket som ska fördjupa sina kunskaper. Under kursen får deltagarna bland annat helhetssyn på vägutformningens betydelse för byggande och underhåll.

Första kurstillfället kommer att genomföras i Uppsala under juni månad.
Läs mer om kursen och boka via länken till höger.