logo
Skip Navigation Links


Tre nya Yh-utbildningar till Trafikverksskolan

Trafikverksskolan får klartecken att köra igång tre nya Yh-utbildningar. Myndigheten för yrkeshögskolan har därmed godkänt alla de ansökningar som Trafikverksskolan skickat in.

(Text: Trafikverket)

– Det betyder mycket för Trafikverksskolan som "sektorsdragare" och för branschen eftersom det saknas mycket kompetens, säger Tony Helm, chef för Trafikverksskolan.

De utbildningar som nu beviljats är tre ettåriga utbildningar inom signalteknik, kontaktledningsteknik och banteknik. Utbildningen i banteknik har inte funnits på Trafikverksskolan sedan 2010, men de andra två är utbildningar som finns redan i dag. Eftersom Yh-myndigheten bara beviljar ett visst antal år åt gången var det nu dags för ett nytt godkännande.

– De är nygamla men är man inte up to date och levererar så får man inte fortsätta, förklarar Tony Helm.

De nya utbildningarna har totalt 144 platser och ett riksintag. Ansökan är öppen under våren och kursstart sker i augusti 2019.

Utbildningarna efterfrågas alla av branschen och jobbchanserna efter examen är väldigt goda.

– De som påbörjar de här utbildningarna går en ljus framtid till mötes. Examen på fredag, arbete på måndag. Vi kan aldrig garantera men de brukar få jobb direkt, säger Tony Helm.

Sedan tidigare har Trafikverksskolan även fått klartecken att åter starta lokförarutbildning i Ängelholm. Den utbildningen startar i mars 2019.

– Där har vi haft oerhört många sökande. Det kanske är den mest populära Yh-utbildning i hela Sverige. De som går den brukar också få jobb direkt, säger Tony Helm.

Runt 470 personer sökte till lokförarutbildningen. Av dem har 35 elever antagits.