logo
Skip Navigation Links


Nu kommer ERTMS
"Statistik från pilotbanor bevisar att punktligheten ökar.”

I dag rullar fler tåg än någonsin i Europa. Fler väljer att resa med tåget samtidigt som allt mer gods läggs på järnväg. Med en ökad flexibilitet och möjlighet för tågen att korsa flera landsgränser ökar tågets konkurrenskraft betydligt. ERTMS är en del av lösningen.

I Sverige och Europa arbetas intensivt för att skapa smidigare och enklare tågtransporter för resenärer och gods över landsgränserna. En stor utmaning är ländernas olika signalsystem. EU har därför beslutat om införande av ett
gemensamt signalsystem som går under namnet ERTMS (European Rail Traffic Management System). För Sverige del är frågan om signalanläggningens ålder och skick det viktigaste skälet för att gör denna stora reinvestering i anläggningen. I Sverige ansvarar Trafikverket för införandet av det nya systemet.

Den svenska järnvägens signalinfrastruktur är av stort behov av reinvestering och ERTMS kommer succesivt att byggas ut och därmed bidra till nödvändig modernisering av systemet. Detta innebär en ökad standardisering och digital plattform som stöd till framtidens krav på utveckling och tillgänglighet. Förändringen för gemene man blir att de synliga signalerna längs järnvägen försvinner. Signalerna skickas i stället direkt till lokförarhytten och föraren. Utbyggnaden har redan startat. I Sverige finns i dag fyra banor med ERTMS, vilka startade som pilotbanor. Med lärdom från dessa kommer det stora införandet att dra igång 2021 och beräknas pågå fram till 2035. Först ut är Malmbanan, tätt följd av Södra stambanan.

En så pass stor förändring av järnvägen påverkar i många led. Själva infrastrukturen ska byggas upp och byggas om, tågen ska anpassas till den nya tekniken och de som ska arbeta i systemet, det vill säga; ingenjörer, projektörer, tekniker, lokförare, med flera ska lära sig den nya tekniken och nya arbetssätt. Redan i dag utbildas projektörer i ERTMS på Trafikverksskolan men i och med att utrullningen startar 2021 ökar efterfrågan på kompetens till fler yrkesgrupper. På skolan arbetar man nu med anpassning av lokförarens utbildning så att den motsvarar arbetet i ERTMS-miljön. Under de närmaste åren kommer ERTMS att bli en naturlig del inom bland annat yrkeshögskoleutbildningen till lokförare. Även utbildningen för fjärrtågklarerare kommer att uppdateras och innehålla ERTMS (E2) som standard.

De som jobbar idag kommer att kompetensutvecklas i det nya systemet. Ett annat område som berörs är trafiksäkerhet vid arbete i trafikeringssystem med ERTMS, där pågår det i dag ett utvecklingsarbete för nya kurser. Likaså är det med utbildningar för signaltekniker. Där arbetas det nu fram nya kurser som troligtvis kommer att finnas i skolans utbud från senhösten 2019. Bengt Jönsson, utvecklingsansvarig för signaltekniska utbildningar säger:

– Inledningsvis kommer de tekniker som arbetar längs ERTMS-banorna att utbildas, men om några år når vi en brytpunkt och därefter kommer alla signaltekniker att behöva ha kunskap för att arbeta med ERTMS.

Anders Åkeson, projektchef för ERTMS projektet beskriver dagens signalsystem som splittrat och föråldrat. Han säger:

– I dag har vi många olika ställverk längs järnvägen, av dessa är det flera som snart når gränsen för teknisk livslängd.
Vi saknar reservdelar och kompetens för att kunna upprätthålla anläggningen, därför kommer vi att reinvestera i ny signalanläggning med tågskyddssystemet ERTMS. ERTMS har många fördelar, exempelvis bevakas tågets framfart hela tiden till skillnad från tidigare ATC-system. Statistik från pilotbanor bevisar att punktligheten ökar. Jag träffade en boende längs en av pilotbanorna, han berättade att han numera ställer klockan efter tåget.