logo
Skip Navigation Links


Ett år med kurser
"Vi tror och hoppas att kunderna upplever att vår flexibilitet består medan en mer långsiktig planering av kurstillfällen förenklar företagens långsiktiga kompetensplanering."

Nu kan du och ditt företag enklare planera för era kommande utbildningsinsatser ett år framåt. På trafikverksskolan.se hittar du det totala kursutbudet med planerade kurstillfällen som numera löper över 12 månader, till skillnad från tidigare halvårsvis planeringshorisont.

– Förändringen kommer initialt bli en utmaning för Trafikverksskolan, men inte för kunden, snarare tvärt om. Våra kunder kan nu i samband med exempelvis budgetplanering enklare och mer överskådligt också planera in kurser som medarbetarna ska gå och direkt boka sig på kurstillfället även om det infaller ett år framåt, säger Jenny Bjälkefors marknadschef på Trafikverksskolan.

Förutom redan inplanerade tillfällen kommer ny- och tilläggsbeställningar kunna adderas löpande för att matcha
Trafikverkets och branschens ständigt föränderliga utbildningsbehov. Skräddarsydda utbildningar såsom nya utbildningsämnen, alternativa kursorter eller digitaliserade kurser, är exempel på sådant som Trafikverksskolan även fortsatt kommer kunna erbjuda sina kunder.

– Vi tror och hoppas att kunderna upplever att vår flexibilitet består medan en mer långsiktig planering av kurstillfällen förenklar företagens långsiktiga kompetensplanering, säger Jenny Bjälkefors.