logo
Skip Navigation Links


Digitalisering av fler kurser
"Datorbaserat lärande blir allt mer populärt eftersom deltagarna inte
behöver resa iväg till en bestämd plats vid en bestämd tid."

Trafikverksskolans datorbaserade kursutbud fortsätter att växa. Av totala kursutbud är nära en fjärdedel i dag datorbaserade kurser. I dag vänder sig dessa främst till Trafikverksanställda, men fler som är riktade övriga marknaden är på gång de kommande åren.

För att möta efterfrågan av datorbaserat lärande i vår allt mer digitala värld har Trafikverksskolan skapat en utvecklingsavdelning med fokus på produktion. I verktyget Storyline skapas pedagogiska och relevanta kurser som gör
det möjligt för kursdeltagare att utbilda sig, när det passar och där det passar.

– Vi får in många förfrågningar om just datorbaserade kurser och i dagarna har vi blivit klara med flera stora produktioner
som gjorts om från lärarledda till datorbaserade. Datorbaserat lärande blir allt mer populärt eftersom deltagarna inte
behöver resa iväg till en bestämd plats vid en bestämd tid, vilket annars kan vara både en kostnadsfråga för arbetsgivaren och en planeringsfråga för medarbetaren, säger Krestina Johannesson, utvecklingsansvarig på Trafikverksskolan.

Film och illustrationer i kombination med text och berättarröst är vanligt förekommande inslag. Syftet med datorbaserat lärande är att med hjälp av datorer och kommunikationsteknik förstärka och effektivisera lärandet. För bästa resultat krävs därför ofta någon form av interaktion där fakta varvas med kunskapsfrågor som kursdeltagaren måste svara på.

– Vi på Trafikverksskolan har en fortsatt utvecklingsresa att göra för att förstå våra kunders behov. Jag tror att så kallad blended learning är en metod som kommer att bli allt viktigare och vanligare. Genom förberedande datorbaserade moment kan kursdeltagarnas kunskapsnivå höjas till samma nivå. När man sedan träffas under en kursdag eller ett seminarium optimeras den lärarledda delen, säger Krestina Johannesson.