trafikverket
 • Om oss
 • 2016 gick Utbildningscenter och Järnvägsskolan samman och bildade Trafikverksskolan

  Vilka är vi

  Vi är Trafikverkets utbildningsenhet och ledande utbildare inom infrastruktursektorn.

  En del av Trafikverket
  En stor del i vårt uppdrag är att tillhandahålla Trafikverkets interna kurser och utbildningar. Via en framarbetad portföljmodell arbetar vi för att skapa en kvalitativ och långsiktig kompetensförsörjning som gör myndigheten till en ansvarsfull samhällsutvecklare och en attraktiv arbetsgivare.

  Ledning och organisation
  Trafikverksskolans internstyrelse utses av Trafikverkets Generaldirektör, Lena Erixon. Internstyrelsens uppdrag är att verka för planering, uppföljning och utveckling av vår verksamhet samt säkerställa att vårt arbete är till största möjliga nytta för Trafikverket och branschen.

  Trafikverksskolans resultatenhetschef, Tony Helm, är ytterst ansvarig för verksamheten i sin helhet. Till sin hjälp har han fem avdelningschefer som var och en ansvarar för Trafikverksskolans övriga avdelningar. Tillsammans bildar cheferna Trafikverksskolans ledningsgrupp.

  Vision, värdegrund och värderingar
  Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Visionen bygger på de transportpolitiska målen och hur transportsystemet kan bidra till långsiktig hållbarhet i alla delar; socialt, ekologiskt och ekonomiskt. En god tillgänglighet är nödvändig för att ett samhälle ska fungera, därför har vi ett ansvar att utbilda för att utveckla tillgängligheten på ett hållbart sätt. Vår värdegrund utgår från Den gemensamma värdegrunden för de statligt anställda.

  65 års erfarenhet av infrastrukturutbildning
  När Vägverket och Banverket slogs samman och bildade Trafikverket år 2010, kom de båda myndigheterna med varsin utbildningsenhet fylld med expertkunskap inom infrastruktur. 2016 gick Vägverkets Utbildningscenter och Banverkets Järnvägsskolan samman och bildade dagens Trafikverksskolan.

  VAD GÖR VI
  JOBBA MED OSS
  ÅRSRAPPORTER

  Vi på Trafikverket är: