trafikverket
 • Nyheter och press
 •  / 
 • Tidningen Utbildaren
 • Tidningen Utbildaren  Utbildaren Nr. 2, 2022
  I detta nummer kan du bland annat läsa om de som bygger dubbelspåret norr om Helsingborg, vikten av vägunderhåll och om samtalet med en blivande lokförare. Dessutom får du med en pysselbilaga för de yngre som passar bra på stranden eller under bilresan. Trevlig läsning!


  Utbildaren Nr. 1, 2022
  Årets första nummer. Läs om Susanne som skolar om sig för en framtid på järnvägen, vad tågtrafikledaren gör, om lokförarutbildningen som åter igen slår rekord på antal ansökningar och mycket annat. Trevlig läsning!


  Utbildaren Nr. 4, 2021
  Sista numret för i år. Läs om den nya vardagen och hur kursverksamheten utvcklas med ett varierat lärande, bekanta dig med det digitala teamet som bygger våra digitala utbildningar, APV för alla och mycket mycket mer. God Jul!


  Utbildaren Nr. 3, 2021
  I årets tredje nummer kan du läsa om utbildningssatsning inom Telecom, en utbildad järnvägsingenjörs resa till att bli platschef, träffa de nya Yh-järnvägsteknikerna, nya krav på säkerhetsbesiktning och mycket annat. Trevlig läsning!


  Utbildaren Nr. 2, 2021
  I året sommarnummer kan du läsa om järnvägsjobb, besök på dubbelspåret utanför Helsingborg, Easy switch, utbildarna som en gång i tiden började som studenter på skolan och mycket annat. Dessutom finns en pysselbilaga till de yngre. Trevlig sommar.


  Utbildaren Nr. 1, 2021
  I årets första nummer av utbildaren kan du läsa om ett fjärde gymnasieår som leder till jobb på järnvägen, om varför gatubelysningen är så viktig samt om Trafikverksskolans samlade skyddsåtgärder i spåren av corona.