logo
Skip Navigation Links
 • Nyheter och press
 •  / 
 • Tidningen Utbildaren
 • Tidningen Utbildaren  Utbildaren Nr. 3, 2020
  Årets tredje nummer av Utbildaren är ett jubileumsnummer med tillbakablickar från våra 65 år som utbildningsleverantör. Läs om viktiga händelser i skolans historia, om hur lokförarutbildningen och inträdestester sett ut över tid, om tågklarerarutbildningens utveckling samt en hel del blickar framåt in i kommande 65 år av hållbar kompetens.


  Utbildaren nr. 2, 2020
  När planerna ändras behöver man tänka och göra annorlunda. Läs om hur coronapandemin påverkat Trafikverksskolans utbildningsverksamhet. Dessutom kan du i detta nummer läsa om gymnasieingenjören som blivit konsult åt Trafikverket, Inlandsbanan som numera kommer fjärrstyras och så en tillbakablick till 1965 när Trafikverksskolan startade sin resa.


  Utbildaren nr. 1, 2020
  Succé för lokförarutbildningen! Nu lämnar nybakade lokförare för ett spännande jobb på framtidens järnväg. I årets första nummer kan du även läsa om 18-åringen som började på järnvägen och stannade, Yalla körkort vinner pris, skarvning av kopparkabel och barns tankar om lokförare.


  Utbildaren nr. 4, 2019
  Vi behöver bli fler som kan och gör mer. I årets sista nummer av Utbildaren kan du läsa om kompetensbehovet i branschen och hur Trafikverksskolan bidrar. Dessutom får du tips om vårens repetitionsutbildningar inom trafiksäkerhet, träffa en av Trafikverkets traineer och läsa om liftmotorvagnen som fått ny kostym.


  Utbildaren nr. 3, 2019
  Nya kompetenskrav är satta för dig som arbetar på väg. Läs mer om dessa i detta nummer av Utbildaren. Dessutom, Trafikverksskolans chef berättar om branden i Hässleholm som han följde på nära håll från sitt hem, en olycka iscensattes i utbildningssyfte och ett nytt smartare kursbokningssystem är på gång.


  Utbildaren nr. 2, 2019
  Säkerheten på järnvägen är högprioriterad med säkerhetskraven har inte alltid varit lika hårda. I detta nummer kan du läsa om hur säkerheten på och vid järnvägen har utvecklats. Dessutom, lär dig mer om nya vägskyddet Alex och träffa gymnasieingenjörerna som är redo för arbetslivet.


  Utbildaren nr. 1, 2019
  I detta nummer kan du läsa om det gemensamma europeiska signalsystemet ERTMS, Hugo Kulas som gör nytta som kontaktledningstekniker och alla de Yh-utbildningar som Trafikverksskolan fått beviljade att starta under hösten. Dessutom kan du nu boka dig på kurs ett år framåt och får besöka lokförarnas utbildningslokaler.


  Utbildaren nr. 4, 2018
  Läs om Trafikverksskolans nya chef Tony Helm och om livet som Trainee på Trafikverket för järnvägsingenjören Felicia Ascard. I detta nummer kan du dessutom läsa om andra året för Vision Zero Academy, utmaningar och fördelar med ett gemensamt signalsystem och våra medarbetare som agerar statister i en olycksutredarutbildning,


  Utbildaren nr. 3, 2018
  Läs om Trafikverksskolans lärare tillika experter med flerårig arbetslivserfarenhet, Jasmin Svenonius som läser signalteknik och hur ökad kapacitet på järnvägen är en av framtidens viktiga frågor.


  Utbildaren nr. 2, 2018
  Läs om Järnvägen som en högteknologisk framtidsbransch, Magnus Larsson som sadlat om från logistik till signalteknik och lär känna Trafikverksskolans marknadsavdelning.