trafikverket
  • Våra Kurser
  •  / 
  • Järnväg
  •  / 
  • Säkerhet
  •  / 
  • Trafiksäkerhet - Översiktsplan
  •   Järnväg - Säkerhet - Trafiksäkerhet - Översiktsplan


    För att ha tillträde till och arbeta på den järnvägsinfrastruktur Trafikverket förvaltar ställs det arbetsmiljö – och trafiksäkerhetskrav. Kurserna ger rätt kompetens och behörighet för att kunna förflytta sig och arbeta i spårområdet.