trafikverket
  • Våra Kurser
  •  / 
  • Järnväg
  •  / 
  • Säkerhet
  •  / 
  • Elsäkerhet - Översiktsplan
  •   Järnväg - Säkerhet - Elsäkerhet - Översiktsplan


    För att vara behörig att utföra vissa arbetsuppgifter samt kunna inneha elsäkerhetsfunktioner på Trafikverkets elanläggningar ställs krav på utbildning. Kraven finns att läsa i Trafikverkets TDOK 2014:0994. Trafikverksskolans kurser uppfyller de krav som ställs med avseende på utbildning men det är av yttersta vikt att övriga krav enligt föreskriften uppfylls. De förkunskapskrav som anges för respektive kurs avser endast det som bedömts viktigt för att tillgodogöra sig kursinnehållet. Två andra dokument som berör elsäkerhet specifikt för järnvägen är: TDOK 2014:0415 - Elsäkerhetsföreskrifter för trafikplatser TDOK 2015:0223 - Elsäkerhetsföreskrifter för arbete på eller nära järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar.