trafikverket
 • Våra Kurser
 •  / 
 • Järnväg


 • Järnväg

  Järnvägen är mycket teknikintensiv och har avancerade lösningar för att möjliggöra miljövänliga, säkra och energieffektiva transporter. Många av våra järnvägskurser vänder sig till tekniker och ingenjörer och genomförs med fördel i Ängelholm. Här har vi utrustningar och simulatorer som möjliggör praktiska moment i de flesta av järnvägssystemets olika delsystem. När det finns möjlighet genomför vi kurser även på andra orter allt efter önskemål.


  Allmänt

  Vi på Trafikverksskolan erbjuder en mängd kurser med ett bredare perspektiv som lämpar sig väl för olika arbetsuppgifter och roller inom infrastruktursektorn. Här har vi samlat ett antal kurser för dig som exempelvis arbetar som administratör, jurist eller utbildare inom olika järnvägstekniska områden.


  Banteknik

  Spåret är grunden för all järnvägstrafik. Hela idén med järnvägstrafik bygger på det faktum att friktionen mellan hjul och räls är väldigt liten. Dagens trafik innebär allt tyngre godståg och allt snabbare persontåg. Det ställer höga krav på spåret och dess uppbyggnad. De ingenjörer och tekniker som arbetar med dessa frågor måste ha hög kompetens inom områden som anläggningsteknik, underhåll, ...


  Elkraft

  Elektrifierade järnvägstransporter är säkra, energisnåla och får allt större betydelse vid omställningen till ett miljömässigt hållbart samhälle. Elenergiförsörjningen och distributionen av elkraft längs spåren är i många avseende specifik för järnvägen. Detta ställer höga krav på specialanpassad utbildning inom såväl drift och underhåll som elsäkerhet som kraftförsörjningsanläggningar. ...


  Fordonsförare

  Trafikverksskolan är godkänd av Transportstyrelsen att bedriva förarutbildning enligt lokförardirektivet. Vi utbildar fordonsförare för infrastrukturens entreprenörer enligt vår fordonsstruktur som leder till att man blir grundutbildad förare inom växling, spärrfärd och tåg. Efter utbildningen har man också rätt att avlägga prov för förarbevis och därefter påbörja utbildning för kompletterande ...


  Signalteknik

  Den ökande järnvägstrafiken ställer allt högre krav på styrningen av trafiken. En säker tågtrafik med hög kapacitet uppnås genom avancerade tekniska system och kompetent personal. Med hjälp av våra övningsanläggningar med exempelvis signalställverk, linjeblockeringsutrustning, ATC och vägskyddsanordningar har vi på Trafikverksskolan unika möjligheter att låta tekniker och ingenjörer träna ...


  Säkerhet

  Säkerhetstänkandet genomsyrar all verksamhet inom järnvägen. För att få vistas och arbeta inom spårområdet ställs krav på olika el- och trafiksäkerhetsutbildningar. Dessa finner du hos Trafikverksskolan. Våra säkerhetsutbildningar genomförs frekvent och kan vid behov förläggas ute hos kunden. Kurserna innehåller en blandning av teori och praktik där praktikavsnitten i de flesta fall genomförs i ...


  Telekommunikation

  Trafikverkets omfattande transmissionsnät utgör en viktig del av den infrastruktur som behövs för att järnvägstransporterna skall fungera. Inom teleområdet har Trafikverksskolan kurser för bland annat metall- och optokabel, telefoni, transmission, radio, detektorer och informationsanläggningar.