logo
Skip Navigation Links
 • Våra Kurser
 •  / 
 • Järnväg
 •  / 
 • Elkraft


 • Järnväg - Elkraft

  Elektrifierade järnvägstransporter är säkra, energisnåla och får allt större betydelse vid omställningen till ett miljömässigt hållbart samhälle. Elenergiförsörjningen och distributionen av elkraft längs spåren är i många avseende specifik för järnvägen. Detta ställer höga krav på specialanpassad utbildning inom såväl drift och underhåll som elsäkerhet som kraftförsörjningsanläggningar. Trafikverksskolan tillhandahåller allt detta och med våra ofta helt unika övningsanläggningar garanterar vi hög kvalitet. Vårt utbildningsutbud spänner över ett mycket brett område, allt från grundläggande yrkes- till högskoleutbildning.


  Elingenjör

  För de som är verksamma som ingenjörer, externa konsulter samt personal som arbetar inom förvaltning och projektering av järnvägstekniska elanläggningar har Trafikverksskolan ett anpassat utbildningsutbud. Vi har utbildningar inom kontaktledningsteknik, hjälpkraftsystem och kraftförsörjningsanläggningar som väl tillgodoser behovet. Vid utbildningarna används lärare som är verksamma inom det ...


  Högspänningsanläggningar

  Kontaktledningsteknik är ett mycket specifik område inom järnvägen. Vi erbjuder kurser för de som ska jobba med byggnation, drift och underhåll samt felavhjälpning i dessa anläggningar. Grundkurserna är anpassade till en nivå som anses lämplig för en kontaktledningstekniker. Fördjupningskurser finns på områdena förbyggande underhåll och säkerhetsbesiktning av högspänningsledningar samt skarvning ...


  Kraftförsörjningsanläggningar

  Trafikverksskolan har stor erfarenhet av utbildning på de elkraftanläggningar som finns inom järnvägen. Vi har också ett brett kontaktnät med specialister som ofta används vid genomförandet av våra utbildningar.


  Lågspänningsanläggningar

  Installationsarbeten i järnvägstekniska lågspänningsanläggning som t.ex. belysning och växelvärme är exempel på områden där specialanpassade kurser ges av Trafikverksskolan. I kurserna ges även en koppling till gällande elsäkerhetsföreskrifter som måste följas vid olika installationer. Stora delar av kurserna är praktiskt inriktade där olika typer av uppgifter genomförs i våra övningsanläggningar ...