trafikverket
 • Våra Kurser
 •  / 
 • Järnväg
 •  / 
 • Banteknik


 • Järnväg - Banteknik

  Spåret är grunden för all järnvägstrafik. Hela idén med järnvägstrafik bygger på det faktum att friktionen mellan hjul och räls är väldigt liten. Dagens trafik innebär allt tyngre godståg och allt snabbare persontåg. Det ställer höga krav på spåret och dess uppbyggnad. De ingenjörer och tekniker som arbetar med dessa frågor måste ha hög kompetens inom områden som anläggningsteknik, underhåll, geoteknik, materiallära och svetsteknik. För att nå bästa möjliga effekt i den bantekniska utbildningen varvar vi teoretisk undervisning med praktiska moment i våra utbildningar.


  Arbetsledarutbildningar

  För dig som jobbar i olika arbetsledande funktioner och har personal och planeringsansvar inom det bantekniska området finns ett antal olika utbildningar. Inriktningen är ur ledarperspektivet, vad du behöver kunna ur ett tekniskt perspektiv för att utföra ditt jobb på bästa sätt. Det finns ett antal olika kortare bantekniska specialkurser men även en övergripande kurs med mer allmängiltiga kunskaper inom området.


  Banteknik för Norge

  Vi har ett samarbete med den Norska Jernbaneskolan inom främst spårsvetsutbildning. Där går norska elever in i våra ordinarie spårsvetsutbildningar inom termit och påsvets, anpassning sker mot de norska svetsmetoderna. Det finns även utbildning med specialinriktning Norge, främst för certifiering enligt norska regelverk.


  Besiktning

  Inom besiktning finns ett flertal olika kurser som är anpassade efter Trafikverkets regelverk. All besiktning ska säkerställa att anläggningen är säker och lever upp till gällande krav både på kort och lång sikt. Våra säkerhetsbesiktningskurser avslutas med behörighetsprov.


  Formsvets, mekaniserad påsvets

  Inom spårsvetsning finns flera olika svetsmetoder. Formsvets är en metod att med bågsvetsning/elektrod foga samman två räler till en fullgången svetsskarv. Kräver goda förkunskaper inom bågsvetsning och stadig hand och förmåga att svetsa i spårmiljö såväl dag som natt. Höga kvalitetskrav och certifiering i samband med kurs.


  Geodetisk mätningsteknik

  Har du grundläggande mätteknisk färdighet men saknar teoretisk och praktisk erfarenhet för arbeten i Trafikverkets väg- och järnvägsanläggning? Då hittar du fördjupande kurser här.


  Grundkurser

  Våra grundkurser ger dig breda kunskaper om det bantekniska området och är ett grundkrav om du ska vistas ute i spår och utföra bantekniska arbeten. Kurserna ger dig kompetens inom områden som banöverbyggnad, banunderbyggnad, spårgeometri, mätkartteknik, maskiner och redskap.


  Industrispår

  Utbildningar framtagna för dig som äger, driver eller underhåller en industrispårsanläggning. På ett industrispår kör man med låga hastigheter och har generellt lägre krav på anläggningen jämfört med Trafikverkets spår. Men det finns från Transportstyrelsen ett antal krav på dokumentation och kunskap.


  Ingenjörer

  För dig som är ingenjör inom det bantekniska området erbjuder vi grundutbildning som ger en bred allmän kompetens inom området. Kursen ger information om banöverbyggnad, banunderbyggnad, spårgeometri, mätkartteknik, maskiner och redskap, produktionsteknik med flera områden inom teknikområdet.


  Kapning, slipning och termitsvetsning

  Efter en banteknisk grundutbildning krävs påbyggnadskurser för att få spårtekniska färdigheter och kompetens. Med denna kompetens kan du som bantekniker sedan utföra underhåll av spåranläggningen genom exempelvis kapning och slipning av räls och spårväxlar.


  Spårriktmaskiner

  För dig som ska arbeta på en spårriktmaskin krävs en särskild utbildning utöver trafiksäkerhets- och transportkörningsutbildningar. Kurserna ger dig färdigheter att använda, övervaka och styra maskinens nivelleringsutrustning.


  Spårsvets, på- och reparationssvets

  Ska du efter att ha utbildat dig till termit eller formsvetsare även bli ”reparationsspårvetsare” krävs dessa utbildningar. Här får du kunnande i att reparera skador på räler både i spår och i växel. Vi använder både bågsvets (elektrodsvetsning) och rörelektrodsvets i dessa utbildningar.


  Spårunderhåll

  En hel karta av påbyggnadsutbildningar för dig som behöver särskild kompetens inom ett område. Dessa relativt korta utbildningar inriktas mot ett antal olika ämnesområden inom bantekniken och är möjliga för många att gå med viss grundkompetens.


  Spårväxlar

  Lär dig bygga och underhålla spårväxlar. Kurserna innehåller montering av såväl trä- som betongväxlar men även injustering av växeldriv och låsanordningar samt montering av växelvärme.