logo
Skip Navigation Links
 • Våra Kurser
 •  / 
 • Järnväg
 •  / 
 • Banteknik


 • Järnväg - Banteknik

  Spåret är grunden för all järnvägstrafik. Hela idén med järnvägstrafik bygger på det faktum att friktionen mellan hjul och räls är väldigt liten. Dagens trafik innebär allt tyngre godståg och allt snabbare persontåg. Det ställer höga krav på spåret och dess uppbyggnad. De ingenjörer och tekniker som arbetar med dessa frågor måste ha hög kompetens inom områden som anläggningsteknik, underhåll, geoteknik, materiallära och svetsteknik. För att nå bästa möjliga effekt i den bantekniska utbildningen varvar vi teoretisk undervisning med praktiska moment i våra utbildningar.


  Arbetsledarutbildningar

  För dig som jobbar i olika arbetsledande funktioner och har personal och planeringsansvar inom det bantekniska området finns ett antal olika utbildningar. Inriktningen är ur ledarperspektivet, vad du behöver kunna ur ett tekniskt perspektiv för att utföra ditt jobb på bästa sätt. Det finns ett antal olika kortare bantekniska specialkurser men även en övergripande kurs med mer allmängiltiga ...


  Banteknik för Norge

  Vi har ett samarbete med den Norska Jernbaneskolan inom främst spårsvetsutbildning. Där går norska elever in i våra ordinarie spårsvetsutbildningar inom termit och påsvets, anpassning sker mot de norska svetsmetoderna. Det finns även utbildning med specialinriktning Norge, främst för certifiering enligt norska regelverk.


  Besiktning

  Inom besiktning finns ett flertal olika utbildningar som är anpassade mot Trafikverkets gällande regelverk. All besiktning har sin grund i att säkerställa att anläggningen är säker och lever upp till gällande krav både på kort och lång sikt. Säkerhetsbesiktningsutbildningar med tillhörande behörighetsprövningar är ett stort och viktigt område. Vi genomför här både utbildning, prov och håller ...


  Formsvets, mekaniserad påsvets

  Inom spårsvetsning finns flera olika svetsmetoder. Formsvets är en metod att med bågsvetsning/elektrod foga samman två räler till en fullgången svetsskarv. Kräver goda förkunskaper inom bågsvetsning och stadig hand och förmåga att svetsa i spårmiljö såväl dag som natt. Höga kvalitetskrav och certifiering i samband med kurs.


  Geodetisk mätningsteknik

  Utbildning för personal som redan fått Trafikverkets behörigheter inom mätningsteknik men som behöver kunskap om Trafikverkets regelverk och hur de fungerar gentemot branschen samt tillämpningen av dem inom Trafikverkets verksamhetsområde. Man har redan grundläggande mätningsteknisk färdighet men saknar teoretisk och praktisk erfarenhet för arbeten i väg och spåranläggning inom Trafikverkets ...


  Grundutbildningar

  Dessa utbildningar ger dig breda kunskaper om det bantekniska området. Utbildningen är ett grundkrav för alla som ska vistas ute i spår och utföra bantekniska arbeten. Kursen ger information om banöverbyggnad, banunderbyggnad, spårgeometri, mätkartteknik, maskiner och redskap med flera områden inom bantekniken. I utbildningen ingår även praktiska delar som en bantekniker ska kunna utföra i ...


  Industrispår

  Utbildningar framtagna för dig som äger, driver eller underhåller en industrispårsanläggning. På ett industrispår kör man med låga hastigheter och har generellt lägre krav på anläggningen jämfört med Trafikverkets spår. Men det finns från Transportstyrelsen ett antal krav på dokumentation och kunskap.


  Ingenjörer

  För dig som är ingenjör inom det bantekniska området erbjuder vi grundutbildning som ger en bred allmän kompetens inom området. Kursen ger information om banöverbyggnad, banunderbyggnad, spårgeometri, mätkartteknik, maskiner och redskap, produktionsteknik med flera områden inom teknikområdet.


  Kapning, slipning och termitsvetsning

  Efter banteknisk grundutbildning krävs påbyggnad av spårtekniskt kunnande för du som bantekniker ska kunna utföra underhåll av spåranläggningen på ett effektivt sätt. Kunskap i att kapa och slipa räls och spårväxlar ger en bredare kompetens. Ska man arbeta med spårsvetsning inleds den fortsatta utbildningen med kunskaper i materiallära för att byggas på med teoretisk och praktisk kunskap i att ...


  Spårriktmaskiner

  För dig som ska arbeta på en spårriktmaskin krävs en särskild utbildning utöver trafiksäkerhets- och transportkörningsutbildning. I kursen lär man sig att kunna använda, övervaka och styra maskinens nivelleringsutrustning på bästa sätt. Utrustningen i en maskin består både av datahjälpmedel och ett antal andra styrmöjligheter av maskinen. Det ingår även ett förarblock för körning av maskin under ...


  Spårsvets, på- och reparationssvets

  Ska du efter att ha utbildat dig till termit eller formsvetsare även bli ”reparationsspårvetsare” krävs dessa utbildningar. Här får du kunnande i att reparera skador på räler både i spår och i växel. Vi använder både bågsvets (elektrodsvetsning) och rörelektrodsvets i dessa utbildningar.


  Spårunderhåll

  En hel karta av påbyggnadsutbildningar för dig som behöver särskild kompetens inom ett område. Dessa relativt korta utbildningar inriktas mot ett antal olika ämnesområden inom bantekniken och är möjliga för många att gå med viss grundkompetens.


  Spårväxlar

  I dessa kurser lär du dig att bygga och underhålla spårväxlar på bästa sätt. Kurserna innehåller montering av såväl träväxlar som betongväxlar, även injustering av växeldriv och låsanordningar samt montering av växelvärme ingår. I revisionskursen får du lära dig hur man injusterar en gammal spårväxel och även utbyte av olika spårväxelkomponenter. Särskild kurs finns även för injustering av de ...