logo
Skip Navigation Links
 • Kontaktuppgifter
 • Kontaktuppgifter

  Trafikverksskolan

  Telefon: 010-124 30 30
  Telefontid: 08:00 – 14:30
  Epost: trafikverksskolan@trafikverket.se

  Gå direkt till en avdelning:   Chefsstab    Verksamhetsstyrning    Marknad    Utveckling    Utbildningsstöd    Lärare

  Vi som jobbar på Trafikverksskolan

  Chefsstab

  Tony Helm
  Resultatenhetschef
  Telefon: 010-124 30 48
  Mobil: 072-085 10 30
  tonny.helm@trafikverket.se
  Linn Andersson
  Kommunikatör
  Telefon: 010-124 30 32
  Mobil: 072-083 52 86
  linn.a.andersson@trafikverket.se
  Jan-Olof Jönsson
  Utbildningsledare Yh
  Telefon: 010-124 30 39
  Mobil: 076-695 61 83
  jan-olof.jonsson@trafikverket.se
  Agneta Slinge
  HR-partner
  Telefon: 010-124 30 13
  Mobil: 070-724 89 09
  agneta.slinge@trafikverket.se


  Verksamhetsstyrning

  Jessica Lundh Göransson
  Chef Verksamhetsstyrning
  Telefon: 010-124 30 38
  Mobil: 072-084 03 84
  jessica.goransson@trafikverket.se
  Emanuela Andersson
  Avtalsansvarig, GDPR
  Mobil: 072-083 50 58
  emanuela.andersson@trafikverket.se
   
  Ingvar Carlsson
  Arbetsmiljö/miljö/kvalitetssamordning
  Mobil: 070-724 89 63
  ingvar.carlsson@trafikverket.se
   
  Marie Dahlqvist
  Ekonomi
  Telefon: 010-124 30 69
  Mobil: 072-084 33 65
  marie.dahlqvist@trafikverket.se
  Eva Ellertsson
  Ekonomi - Leverantörsreskontra
  Telefon: 010-124 30 36
  Mobil: 076-696 08 32
  eva.ellertsson@trafikverket.se
  Carina Färdig
  Ekonomi - Kundreskontra
  Telefon: 010-124 30 12
  Mobil: 070-724 89 05
  carina.fardig@trafikverket.se
  Anders Håkansson
  Fastighetsförvaltare
  Telefon: 010-124 30 31
  Mobil: 072-143 98 11
  anders.b.hakansson@trafikverket.se
  Jessica Svensson
  IT
  Telefon: 010-124 30 22
  Mobil: 070-724 89 35
  jessica.svensson@trafikverket.se
  Fredrik Tebus
  IT
  Telefon: 010-124 30 21
  Mobil: 070-724 89 04
  fredrik.tebus@trafikverket.se


  Marknad

  Jenny Bjälkefors
  Chef Marknad
  Telefon: 010-123 08 48
  Mobil: 072-084 90 28
  jenny.bjalkefors@trafikverket.se
  Torbjörn Forslund
  Marknadsansvarig
  Telefon: 010-124 30 51
  Mobil: 070-724 89 16
  torbjorn.forslund@trafikverket.se
  Elisabeth Lindström
  Marknadsassistent
  Telefon: 010-124 30 15
  Mobil: 070-554 36 11
  elisabeth.lindstrom@trafikverket.se
  Malin Nyman
  Marknadsansvarig
  Telefon: 010-124 30 56
  Mobil: 070-724 89 24
  malin.nyman@trafikverket.se


  Utveckling

  Malin Andersson
  Chef Utveckling
  Telefon: 010-124 30 60
  Mobil: 070-724 89 60
  malin.d.andersson@trafikverket.se
  Peter Olsson
  Enhetschef - Tekniska kurser
  Telefon: 010-124 30 57
  Mobil: 070-724 89 44
  peter.d.olsson@trafikverket.se
  Jenny Ståhl
  Enhetschef - Administrativa kurser
  Telefon: 010-123 17 05
  Mobil: 070-369 27 32
  jenny.stahl@trafikverket.se
  Gunnar Areskog
  Fordon, säkerhet
  Telefon: 010-124 30 34
  Mobil: 070-724 89 71
  gunnar.areskog@trafikverket.se
  Tuan Bang
  Banteknik
  Telefon: 010-124 30 55
  Mobil: 072-143 32 77
  tuan.bang@trafikverket.se
  Birgitta Bengtson
  Affärsmannaskap, IT
  Telefon: 010-123 65 70
  Mobil: 070-339 58 54
  birgitta.bengtson@trafikverket.se
  Thomas Frost
  Trafikledning
  Telefon: 010-124 30 40
  Mobil: 070-724 89 14
  thomas.frost@trafikverket.se
  Helena Ingvarson
  Projekt, Organisation och styrning
  Telefon: 010-123 41 03
  Mobil: 072-143 20 22
  helena.ingvarson@trafikverket.se
  Krestina Johannesson
  Digitalt lärande
  Telefon: 010-124 30 52
  Mobil: 070-724 89 19
  krestina.johannesson@trafikverket.se
  Bengt Jönsson
  Signal, telekom och YH
  Telefon: 010-124 30 53
  Mobil: 070-724 89 85
  bengt.b.jonsson@trafikverket.se
  Stellan Jönsson
  Förarprov, Väg, Broar och Tunnlar
  Telefon: 010-124 30 50
  Mobil: 070-724 89 15
  stellan.jonsson@trafikverket.se
  Christer Lindgren
  Elkraft, T4
  Telefon: 010-124 30 54
  Mobil: 070-724 89 13
  christer.lindgren@trafikverket.se
  Håkan Lundgren
  Supporttekniker
  Mobil: 070-724 89 98
  hakan.lundgren@trafikverket.se
   
  Nils Möller
  Maritima utbildningar
  Mobil: 073-028 02 30
  nils.moller@trafikverket.se
   
  Mathias Rosberg
  Signalteknik
  Mobil: 070-724 89 84
  mathias.rosberg@trafikverket.se
   
  Ann-Sofi Rydén
  Avtalsexpert
  Telefon: 010-124 30 11
  Mobil: 070-724 89 29
  ann-sofi.ryden@trafikverket.se


  Utbildningsstöd

  Cecilia Nelander Olsson
  Chef Utbildningsstöd
  Telefon: 010-124 30 37
  Mobil: 072-083 82 93
  cecilia.nelander-olsson@trafikverket.se
  Ingela Bengtsson
  Kundstöd
  Telefon: 010-124 30 24
  ingela.bengtsson@trafikverket.se
   
  Marina Bodén
  Planering - Personlig effektivitet, kommunikation, hållbart arbetsliv
  Telefon: 010-123 54 91
  Mobil: 076-764 56 84
  marina.boden@trafikverket.se
  Anita Dakkour
  Planering - Förarprov, nautik, juridik, affärsmannaskap, media, förhandling, säkerhet
  Telefon: 010-123 65 63
  Mobil: 070-508 40 71
  anita.dakkour@trafikverket.se
  Martin Johansson
  Planering - Signal, telekom
  Mobil: 070-724 89 73
  martin.a.johansson@trafikverket.se
   
  Anna Jönsson
  Tryckeri
  Telefon: 010-124 30 26
  Mobil: 070-724 89 26
  anna.m.jonsson@trafikverket.se
  Göran Lagerqvist
  Planering - Trafikledning, fordon, trafiksäkerhet, YH
  Telefon: 010-124 30 43
  Mobil: 070-724 89 67
  goran.lagerqvist@trafikverket.se
  Jeannette Lindahl
  Planering - El, APV, arkitektur, GUS, trafikingenjör
  Telefon: 010-124 30 02
  Mobil: 070-282 29 73
  jeannette.lindahl@trafikverket.se
  Mats Lindgren
  Fastighetsservice
  Mobil: 070-724 89 34
  mats.lindgren@trafikverket.se
   
  Sofia Ljessnoi
  Planering - Datorbaserade kurser, SAM, PM3, Office, Sharepoint, UGL
  Telefon: 010-123 08 52
  Mobil: 072-083 09 63
  sofia.ljessnoi@trafikverket.se
  Ewa Perers
  Planering - Personal, ledarskap
  Mobil: 072-142 71 17
  ewa.perers@trafikverket.se
   
  Ingela Ragnwald
  Planering - Väg, allmänna järnvägstekniska utbildningar
  Telefon: 010-124 30 42
  Mobil: 070-724 89 96
  ingela.ragnwald@trafikverket.se
  Alicia Roberts Söderberg
  Planering - Projektledning, miljö, säkerhet, HLR
  Telefon: 010-124 30 71
  Mobil: 070-292 21 63
  alicia.soderberg@trafikverket.se
  Jenny Sebelius
  Planering - Banteknik, gymnasieingenjör (T4)
  Telefon: 010-124 30 44
  Mobil: 070-724 89 07
  jenny.sebelius@trafikverket.se
  Marie-Louise Stensson
  Tryckeri
  Mobil: Endast sms 070-724 89 57
  marie-louise.stensson@trafikverket.se
   
  Sven Inge Strand
  Fastighetsservice
  Telefon: 010-124 30 28
  Mobil: 070-724 89 31
  sven-inge.strand@trafikverket.se
  Lars Trägen
  Planering - LTH, byggherre, EDI
  Telefon: 010-124 30 70
  Mobil: 070-215 62 87
  lars.tragen@trafikverket.se
  Charlotte Wendt
  Kundstöd
  Telefon: 010-124 30 01
  Mobil: 070-724 89 56
  charlotte.wendt@trafikverket.se
  Terese Österberg
  Planering - Förarprov, Inköp och logistik, CSM
  Telefon: 010- 125 80 85
  Mobil: 070-724 51 85
  terese.osterberg@trafikverket.se


  Lärare

  Bo Inge Gustavsson
  Chef Lärare
  Telefon: 010-124 30 41
  Mobil: 070-724 89 64
  bo-inge.gustavsson@trafikverket.se
  Linus Bengtsson
  Enheltschef Lärare
  Mobil: 070-724 89 81
  linus.bengtsson@trafikverket.se
   
  Bengt-Olof Björkenhall
  Trafikledning
  Telefon: 010-124 17 12
  Mobil: 076-130 65 85
  bengt-olof.bjorkenhall@trafikverket.se
  Matti Buhler
  Kraftförsörjningsanläggningar
  Telefon: 010- 123 03 62
  Mobil: 076-695 65 62
  matti.buhler@trafikverket.se
  Flamur Cakolli
  Eldriftledning
  Telefon: 010-123 46 14
  Mobil: 070-724 63 25
  flamur.cakolli@trafikverket.se
  Christian Cronstedt
  Fordon
  Mobil: 072-084 98 10
  christian.cronstedt@trafikverket.se
   
  Dan Ekberg
  Signalteknik
  Mobil: 070-724 89 72
  dan.ekberg@trafikverket.se
   
  Emil Ekstrand
  Signalteknik
  Mobil: 072-085 11 65
  emil.ekstrand@trafikverket.se
   
  Tomas Eriksson
  Datorbaserade ställverk, ERTMS
  Mobil: 070-724 89 86
  tomas.eriksson@trafikverket.se
   
  Markus Gustavsson
  Banteknik, järnvägsingenjör
  Mobil: 072-143 60 45
  markus.a.gustavsson@trafikverket.se
   
  Claes Gyllenkvist
  Banteknik
  Mobil: 070-724 89 70
  claes.gyllenkvist@trafikverket.se
   
  Christer Hagelin
  Trafikledning
  Telefon: 010-124 38 86
  Mobil: 070-283 63 66
  christer.hagelin@trafikverket.se
  David Heino
  Banteknik
  Mobil: 070-509 10 11
  david.heino@trafikverket.se
   
  Anders Hägelmark
  Spårsvets, heta arbeten
  Mobil: 070-724 89 45
  anders.hagelmark@trafikverket.se
   
  Lina Johansson
  Signalteknik
  Mobil: 070-724 64 34
  lina.a.johansson@trafikverket.se
   
  Anders Jörgensen
  Banteknik, svets
  Mobil: 072-083 88 69
  anders.jorgensen@trafikverket.se
   
  Kenth-Ove Mellberg
  Övningsanläggningar
  Mobil: 070-724 89 33
  kenth-ove.mellberg@trafikverket.se
   
  Simon Milleskog
  Fordon
  Mobil: 072-084 98 55
  simon.milleskog@trafikverket.se
   
  Ingvar Månsson
  Banteknik
  Mobil: 072-143 63 44
  ingvar.a.mansson@trafikverket.se
   
  Stefan Palmgren
  Kontaktledningsteknik
  Mobil: 072-083 80 77
  stefan.palmgren@trafikverket.se
   
  Andreas Persson
  Signalteknik
  Mobil: 070-724 89 88
  andreas.persson@trafikverket.se
   
  Mickael Persson
  Fordonsteknik
  Mobil: 070-724 89 62
  mickael.persson@trafikverket.se
   
  Michael Ragnvid
  Signalteknik
  Mobil: 070-724 89 69
  michael.a.ragnvid@trafikverket.se
   
  Kim Rasmusson
  Banteknik
  Mobil: 072-143 22 15
  kim.rasmusson@trafikverket.se
   
  Björn Rosenqvist
  Trafiksäkerhet
  Mobil: 070-724 89 65
  bjorn.a.rosenqvist@trafikverket.se
   
  Peter Rubin
  Signalteknik
  Mobil: 070-724 89 87
  peter.rubin@trafikverket.se
   
  Görgen Ståhl
  Kontaktledningsteknik
  Mobil: 070-724 89 79
  gorgen.stahl@trafikverket.se
   
  Anders Svensson
  Kontaktledningsteknik, lågspänning
  Mobil: 070-762 20 84
  anders.g.svensson@trafikverket.se
   
  Jonas Svensson
  Kontaktledningsteknik, lågspänning
  Mobil: 072-144 06 38
  jonas.b.svensson@trafikverket.se
   
  Anders Thuvesson
  Signalteknik och telekom
  Mobil: 070-724 70 87
  anders.thuvesson@trafikverket.se
   
  Svante Zetterström
  Förarutbildning och fordonsteknik
  Mobil: 070-724 89 61
  svante.zetterstrom@trafikverket.se
   
  Sten Åke Åkesson
  Eldriftledarutbildning
  Mobil: 070-630 96 78
  sten-ake.akesson@trafikverket.se