logo
Skip Navigation Links
 • Gymnasium, Högskola och Yh
 • /
 • Kontaktledningstekniker Yh


 • Kvalificerad kontaktlednings­tekniker

  Om utbildningen

  Utbildningen till kontaktledningstekniker (eltekniker inom järnvägen) omfattar ett års heltidsstudier (200 Yh-poäng). Under 40 veckors tid läser du teoretiska kurser, utför praktiska övningar och gör LIA (Lärande i arbete) hos någon av våra företagspartners i branschen. Under utbildningen förekommer obligatoriska moment däribland ett examensarbete.

  Följande kurser ingår i kontaktledningsteknikutbildningen:
  • Allmän järnvägsteknik för tekniker
  • Arbeten på kontakt- och hjälpkraftsystem från liftfordon
  • Byggnation av hjälpkrafts- och kontaktledning (SYT)
  • Byggnation av kontaktledning med elektriska kopplingar
  • Elsäkerhetsföreskrifter för högspänningsanläggningar
  • Grundläggande komponent-, verktygskännedom och montage
  • Introduktion för järnvägstekniker
  • Järnvägens elkraftsförsörjning
  • Lågspänningsinstallationer och föreskrifter vid järnvägen
  • Järnvägstekniska språkkunskaper Danska och Norska
  • Säkerhetsaspekter
  • Trafiksäkerhet för arbete i trafikerad spårmiljö
  • Växelvärme, byggande, underhåll och energistyrning
  • Examensarbete
  • Lärande i arbetet (LIA)
  På vår övningsanläggning i Ängelholm har du som studerande tillgång till en unik studiemiljö med bangård, spår, järnvägsfordon och Järnvägens museum. Kunniga och erfarna lärare som arbetat inom de olika infrastrukturområdena kommer att vägleda dig på banan mot ditt drömyrke. Våra lärare som undervisar och examinerar i utbildningens behörighetsgivande kurser är godkända av Trafikverket.

  Karriär

  Gillar du att arbeta i grupp med ny spännande teknik, jobba på höga höjder och bidra till samhällsutvecklingen är kontakledningsteknikeryrket något för dig. Som kontaktledningstekniker arbetar du framförallt med underhåll, ny- och ombyggnad av järnvägens kontaktledningsnät. Trafiksäkerheten är direkt beroende av att kontaktledningsnätet fungerar, vilket gör ditt arbete samhällsviktigt och ansvarsfullt.

  Genomsnittlig lön: 31 400 kronor per månad
  Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 2018

  Antagningsprocess

  Behörighet

  Grundläggande behörighet
  För att bli antagen ska du visa att du uppfyller de lagstadgade kraven för grundläggande behörighet till Yh-utbildningar. Handlingar som du kan styrka din behörighet med är:
  • Examen, slutbetyg eller avgångsbetyg från svensk gymnasieutbildning eller intyg för behörighet till högskolestudier och yrkeshögskolestudier från folkhögskola,
  • Gymnasiediplom från gymnasieutbildning i utlandet och utlåtande över gymnasieutbildning från UHR
  • Dokument som visar att du bor i annat skandinaviskt land där du är behörig till en motsvarande utbildning.
  Grundläggande behörighet innefattar krav på godkänt betyg i matematik 1 och svenska 1.

  Övriga behörighetskrav
  Utbildningen ställer krav på förkunskaper i följande gymnasieämnen:
  • Praktisk ellära 1
  • Mekatronik 1
  • Elektromekanik 1
  Vid behov kommer vi erbjuda en behörighetsgivande förutbildning. Om antal sökande till denna förutbildning blir större än antalet lediga platser till den ordinarie utbildningen avgörs antagningen genom urval. Urvalsgrunden är betyg. Urvalsvärdet räknas som aritmetiskt medelvärde av betyg i matematik 1 och svenska 1. När två eller flera sökande har samma meritvärde används lottning som skiljekriterium.

  Du bör genomgå en syn och hörselundersökning med godkänt resultat för att vara lämplig för yrkesrollen och fylla i en hälsodeklarationsblankett. Läkar- och optikerundersökningen bekostar du själv.

  Urval

  Har du ovan behörighet går du vidare i antagningsprocessen genom urval. Urvalsgrunden är betyg. Urvalsvärdet räknas som aritmetiskt medelvärde av betyg i matematik 1 och svenska 1. När två eller flera sökande har samma meritvärde används lottning som skiljekriterium.

  Ledningsgruppen

  Varje Yh-utbildning har en ledningsgrupp med syfte att:
  • se till att utbildningen genomförs enligt tillämpliga lagar och förordningar
  • anta sökande till utbildningen,
  • pröva frågor om tillgodoräknande,
  • utfärda examens- och utbildningsbevis,
  • bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete.
  Ledningsgruppen består av:
  • Bengt Jönsson, Trafikverksskolan
  • Christer Lindgren, Trafikverket
  • Emanuela Andersson, Trafikverksskolan (adjungerad)
  • Pontus Unosson, Studeranderepresentant
  • Lena Jogersten, Anker AB
  • Mathias Jostvik, Ängelholms kommun
  • Patrik Kriborg, Infranord
  • Torbjörn Uddberg, Strukton

  Har du specifika frågor om utbildningen kontakta vår Yh-samordnare
  Jan-Olof Jönsson
  jan-olof.jonsson@trafikverket.se
  Telefontid: tisdagar och torsdagar 09.30 - 11.30
  010-124 30 39
  Sen anmälan
  Öppen till 31 juli

  Utbildningsstart
  19 augusti 2019

  Utbildningsslut
  29 maj 2020