logo
Skip Navigation Links
 • Gymnasium, Högskola och Yh
 • /
 • Bantekniker Yh


 • Kvalificerad bantekniker

  Om utbildningen

  Utbildningen till bantekniker omfattar ett års heltidsstudier (200 Yh-poäng). Under 40 veckors tid läser du teoretiska kurser, utför praktiska övningar och gör LIA (Lärande i arbete) hos någon av våra företagspartners i branschen. Under utbildningen förekommer obligatoriska moment däribland ett examensarbete.

  Följande kurser ingår i banteknikutbildningen:
  • Allmän järnvägsteknik för tekniker
  • Banteknik för underhållspersonal
  • Besiktning bana
  • Introduktion för järnvägstekniker
  • Järnvägstekniska språkkunskaper Danska och Norska
  • Kapning och slipning av rälsmaterial
  • Mätning och utsättning i spår
  • Optram / spårlägeskontroll
  • Produktionsteknik
  • Projektering spårgeometri
  • Säkerhetsaspekter
  • Trafiksäkerhet för arbete i trafikerad spårmiljö
  • Praktik och övningar
  • Examensarbete
  • Lärande i arbetet (LIA)
  På vår övningsanläggning i Ängelholm har du som studerande tillgång till en unik studiemiljö med bangård, spår, järnvägsfordon och Järnvägens museum. Kunniga och erfarna lärare som arbetat inom de olika infrastrukturområdena kommer att vägleda dig på banan mot ditt drömyrke. Våra lärare som undervisar och examinerar i utbildningens behörighetsgivande kurser är godkända av Trafikverket.

  Karriär

  Gillar du att arbeta i team, jobba ute i det fria och är i god fysisk form samt vill bidra till samhällsutvecklingen är banteknikeryrket något för dig. Som bantekniker kan du arbeta med förebyggande underhåll, felavhjälpning i spår och växlar samt arbete med räls- och slipersbyten.

  Genomsnittlig lön: 30 600 kronor per månad
  Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 2018

  Antagningsprocess

  Behörighet

  Grundläggande behörighet
  För att bli antagen ska du visa att du uppfyller de lagstadgade kraven för grundläggande behörighet till Yh-utbildningar. Handlingar som du kan styrka din behörighet med är:
  • Examen, slutbetyg eller avgångsbetyg från svensk gymnasieutbildning eller intyg för behörighet till högskolestudier och yrkeshögskolestudier från folkhögskola,
  • Gymnasiediplom från gymnasieutbildning i utlandet och utlåtande över gymnasieutbildning från UHR
  • Dokument som visar att du bor i annat skandinaviskt land där du är behörig till en motsvarande utbildning.
  Grundläggande behörighet innefattar krav på godkänt betyg i matematik 1 och svenska 1.

  Övriga behörighetskrav
  Du bör genomgå en syn och hörselundersökning med godkänt resultat för att vara lämplig för yrkesrollen och fylla i en hälsodeklarationsblankett. Läkar- och optikerundersökningen bekostar du själv.

  Urval

  Har du ovan behörighet går du vidare i antagningsprocessen genom urval. Urvalsgrunden är betyg. Urvalsvärdet räknas som aritmetiskt medelvärde av betyg i matematik 1 och svenska 1. När två eller flera sökande har samma meritvärde används lottning som skiljekriterium.

  Ledningsgruppen

  Varje Yh-utbildning har en ledningsgrupp med syfte att:
  • se till att utbildningen genomförs enligt tillämpliga lagar och förordningar
  • anta sökande till utbildningen,
  • pröva frågor om tillgodoräknande,
  • utfärda examens- och utbildningsbevis,
  • bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete.
  Ledningsgruppen består av:
  • Jan-Olof Jönsson, Trafikverksskolan
  • Tuan Bang, Trafikverket (adjungerad)
  • Emanuela Andersson, Trafikverksskolan (adjungerad)
  • Keven Tobiasson, Studeranderepresentant
  • Lena Jogersten, Anker AB
  • Mathias Jostvik, Ängelholms kommun
  • Patrik Kriborg, Infranord
  • Torbjörn Uddberg, Strukton

  Har du specifika frågor om utbildningen kontakta vår Yh-samordnare
  Jan-Olof Jönsson
  jan-olof.jonsson@trafikverket.se
  Telefontid: tisdagar och torsdagar 09.30 - 11.30
  010-124 30 39
  Ansökningsperiod
  12 februari - 30 april 2020

  Utbildningsstart
  17 augusti 2020

  Utbildningsslut
  28 maj 2021

  Sen anmälan
  till 31 juli 2020