logo
Skip Navigation Links
 • Gymnasium, Högskola och Yh
 • /
 • Järnvägstekniker Yh
 • /
 • Järnvägstekniker Yh - Om utbildningen

 • Om utbildningen


  Utbildningen omfattar 40 veckors heltidsstudier och har som mål att du efter examen är anställningsbar som järnvägstekniker. Oavsett om du väljer att utbilda dig till kvalificerad signal- eller kontaktledningstekniker finns det ett antal gemensamma kurser för utbildningarna. Dessa kurser omfattar cirka fyra veckor och merparten ges i början av utbildningen. Här ingår bl.a. allmän järnvägsteknik och trafiksäkerhet för arbete inom spårområde. Sedan startar utbildningen på det teknikområdet som du valt. Välj länkarna till höger för mer detaljerad information.

  Praktik - LIA
  Cirka en tredjedel av studietiden praktiserar du hos något entreprenörsföretag inom järnvägssektorn. Dessa perioder kallas LIA (=lärande i arbete). LIA perioden infaller under våren och genomförs under en sammanhållen period.

  Finansiering
  Som student kan du söka ekonomiskt stöd (bidrag och lån) genom CSN. Själva utbildningen är kostnadsfri, men precis som vid högskolorna, så får du själv bekosta kurslitteratur, liksom boende, hälsodeklaration, viss personlig skyddsutrustning, resor och uppehälle. I vissa fall tillkommer extra kostnader för logi och resor under praktikperioderna, eftersom praktik inte kan garanteras i närheten av hem- eller studieorten. För dessa kostnader kan du ansöka om ett merkostnadslån hos CSN.

  Boende i Ängelholm
  Det finns ett varierat utbud av boende i och kring Ängelholm. Allt från enkla rum till egna stugor. I dokumentet "Privatboende" finns en aktuell lista.

  Länkar


  Läs mer om utbildningens innehåll Gemensam del (pdf)
  Kontaktledningsteknik (pdf)
  Signalteknik (pdf)

  Information om ansökan och ansökningsformulär Ansökan

  Privat boende i Ängelholm Privatboende (pdf)