logo
Skip Navigation Links
 • Gymnasium, Högskola och Yh
 • /
 • Lokförare Yh


 • Lokförare

  Om utbildningen

  Utbildningen till lokförare omfattar ett års heltidsstudier. Under 220 dagar läser du teoretiska kurser, utför praktiska övningar och gör LIA (Lärande i arbete) hos någon av våra företagspartners i branschen. Under utbildningens gång kommer du också skriva ett examensarbete.

  Efter examen är du anställningsbar som förare hos någon av branschens järnvägsföretag. Där kommer du få en kompletterande utbildning på det fordon du ska framföra i tjänsten.

  Följande kurser ingår i lokförarutbildningen:
  • Järnvägsteknik
  • Regler och säkerhet i järnvägsmiljö
  • Miljö
  • Regler och säkerhet för tågfärd och växling
  • Föraren
  • LIA (Lärande i arbete)
  • Förarbevis
  • Infrastruktur enligt det kompletterande intyget
  • Rullande materiel
  • Farligt gods
  • Infrastruktur
  • Examensarbete
  • Slutprov
  På vår övningsanläggning i Ängelholm har du som studerande tillgång till en unik studiemiljö med bangård, spår, järnvägsfordon och Järnvägens museum. Kunniga och erfarna lärare som arbetat inom de olika infrastrukturområdena kommer att vägleda dig på banan mot ditt drömyrke.

  Utbildningen bedrivs ofta i mindre grupper, exempelvis under färdighetsträningen i våra tågsimulatorer.

  LIA - Lärande i arbete
  Ett viktigt inslag i din Yh-utbildning är LIA (lärande i arbete) där du under tre olika perioder praktiserar hos olika järnvägsföretag. Här följer du en lokförares arbetsschema och utför många av lokförarens arbetsuppgifter. Eftersom järnvägsföretagen är spridda över hela landet gäller samma för LIA-platserna. Detta innebär att vi inte kan garantera att din LIA-plats kommer ligga i nära anslutning till din hem- eller studieort. Blir du tilldelad en LIA-plats på annan ort behöver du själv stå för eventuella merkostnader såsom resa och boende.

  Karriär

  Lokförarens arbetsuppgifter är varierande, allt från att köra tåg till att verka som radioloksoperatör eller växlare. Som lokförare kan du också arbeta vissa pass som tågvärd inom den regionala persontrafiken.

  Lokföraryrket har under de senaste åren också blivit ett serviceyrke och det finns inte längre några krav på tekniska förkunskaper. Även om ett teknikintresse underlättar för lokföraren har dagens moderna fordon avancerade system för teknisk support.

  Genomsnittlig lön: 36 300 kronor
  Källa: Statistiska centralbyrån (SCB)

  Antagningsprocess

  Du ansöker till utbildningen via knappen "Ansökan". Innan du påbörjar din ansökan är det viktigt att noga läsa igenom nedan information och de ansökningsinstruktioner som följer med det digitala ansökningsformuläret.

  Behörighet

  Grundläggande behörighet
  För att bli antagen ska du visa att du uppfyller de lagstadgade kraven för grundläggande behörighet till Yh-utbildningar. Handlingar som du kan styrka din behörighet med är:
  • Examen, slutbetyg eller avgångsbetyg från svensk gymnasieutbildning eller intyg för behörighet till högskolestudier och yrkeshögskolestudier från folkhögskola,
  • Gymnasiediplom från gymnasieutbildning i utlandet och utlåtande över gymnasieutbildning från UHR.
  • Dokument som visar att du bor i annat skandinaviskt land där du är behörig till en motsvarande utbildning.
  • Sökande som saknar gymnasiebetyg i svenska och/eller engelska kan antingen komplettera sina studier eller utföra ett behörighetsgivande test i svenska (TISUS) och engelska (TOEFL, IELTS eller Cambridge).
  Övriga behörighetskrav
  För att bli antagen till lokförarutbildningen ska du som söker också:
  • fyllt 20 år när du tar examen (vid särskilda skäl godkänns även du som fyllt 18 år)
  • ha slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan med godkänt resultat
  • ha lägst betyg E i svenska 1, matematik 1a, 1b eller 1c, och engelska 5
  • vara fysiskt och psykiskt lämplig att framföra järnvägsfordon
  Gymnasiebetyg i ett modernt språk med lägst betyg E, bedöms av Transportstyrelsen som likvärdig kravet på engelska 5 med lägst betyg E.

  För att uppfylla lagens förbehåll på fysisk och psykisk lämplighet krävs att du som ansöker uppfyller hälsokraven i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:61). Din psykologiska lämplighet kommer att bedömas av psykologer med tillstånd av Transportstyrelsen som en del av antagningsprocessen. Observera att du som sökande själv måste betala en del av avgiften för att genomföra bedömningen, närmare bestämt 1 500 kronor. Läs mer om detta på ansökningsinstruktionen i ansökningsformuläret.
  Bedömningen görs sedan i två delar:
  • Ett internetbaserat test från egen dator
  • Ett fördjupat test och tillhörande bedömning som görs på plats på Trafikverksskolan i Ängelholm.
  Har du redan ett yrkespsykologiskt utlåtande som är högst fem år gammalt behöver du inte genomgå en ny bedömning. Tänk på att bedömningen används som ett urvalskriterium. Läs mer under "Urval" längre ner på sidan.

  Efter genomförd bedömning ska du som blivit preliminärt antagen göra en läkarundersökning hos någon av Transportstyrelsens godkända läkare. Du bokar och bekostar läkarundersökningen själv. Efter godkänd läkarundersökning är du definitivt antagen till utbildningen.

  Urval

  Har du ovan behörighet går du vidare i antagningsprocessen genom urval. Urvalsgrunden är både betyg och resultat från den yrkespsykologiska bedömningen. Urvalsvärdet räknas som aritmetiskt medelvärde av betyg i matematik 1 och svenska 1. När två eller flera sökande har samma meritvärde används den yrkespsykologiska bedömningen som skiljekriterium och i sista hand används lottning.

  Betygen omvandlas till ett poängintervall mellan 10 till 20 poäng och den yrkespsykologiska bedömningens resultat ger mellan 3 till 10 poäng. De 35 sökande som har de högsta sammanlagda poängen från de båda urvalsgrunderna blir preliminärt antagna till utbildningen.

  Du som redan har ett yrkespsykologiskt utlåtande från någon annan än Trafikverksskolan kan välja att använda detta gamla utlåtande. Ett sådant utlåtande motsvarar 5 poäng. Du kan också välja att göra om testdel två och betalar då avgiften på 1500 kronor. Observera att du inte kan genomföra ett nytt test och därefter välja att använda resultatet för det gamla utlåtandet.

  Du som redan har ett yrkespsykologiskt utlåtande från Trafikverksskolan och exempelvis hamnat på reservlistan föregående år, får välja mellan att behålla poängen från föregående år eller göra om testdel två och betala avgiften på 1500 kronor.

  Har du specifika frågor om utbildningen kontakta vår Yh-samordnare
  Jan-Olof Jönsson
  jan-olof.jonsson@trafikverket.se
  Telefontid: tisdagar och torsdagar 09.30 - 11.30
  010-124 30 39
  Ansökningsperiod
  1 juni - 30 september

  Utbildningsstart
  16 mars 2020

  Utbildningsslut
  26 februari 2021