Nyheter


Utbildningsnytt #131

2017-09-22
Nu är det dags för ännu ett utbildningnytt. Denna gång presenteras kurser som Olyckplatsansvarig, Spårsvets, Ibruktagandeledare, Faktainsamlare och Allmän järnvägsteknik för tekniker.
Samtidigt flaggar vi för vår medverkan på Nordic Rail, Nordens största järnvägsmässa. Den äger rum 10-12 oktober i Jönköping.

Utbildningsnytt #131


Utbildningsnytt #130

2017-09-07
I senaste utbildningsnytt kan du läsa om olika typer av vägrelaterade kurser såsom detaljprojektering av gata/väg, utforma gaturummet med VGU-guiden och hur man arbetar med väg- och gatubelysning enlig VGU-guiden. Dessutom har vi platser kvar på kursen Allmän järnvägsteknik för tekniker.

Läs utbildningsnytt #130