Nyheter


Utforma gaturummet

2018-01-22
Nu erbjuder Trafikverksskolan kursen "Utforma gaturummet! Lär dig använda VGU-guiden". Det är en tvådagarskurs där teoriavsnitt lägger grunden och där praktiska övningsuppgifter används för att skapa förståelse för olika sammanhang.

Läs mer om kursen


Utbildningsnytt #136

2018-01-16
Nu är årets första utbildningsnytt här. Ett fullspäckat nummer där du kan läsa mer om kurserna för: Lärarkurs i elföreskriften TDOK 2015:0223, Kraftförsörjningsanläggningar, Elarbetsansvarig, Bantekniker, Kanalisation, Signaltekniker, Växelvärme, Ibruktagandeledare och Hybridblockering

Läs utbildningsnytt #136